Terugblik: Nog maar drie uur per week gamen (september 2021)


Je kunt het je vast niet voorstellen. Je gamet graag en de overheid bepaalt dat je moet gaan minderen. In China grijpt de overheid opnieuw in. Veel gamen zou om meerdere redenen niet goed zijn.

Bron 
NOS Chinese tieners mogen nog maar drie uur per week online gamen

Woordenschat

staatspersbureau - legt aan banden - regime - opiniemakers - opium - vertolken - ondermijnen - registreren - motieven - in ongenade gevallen - staatsmedia - bestempeld - kelderde - beurswaarde - virtueel

Leerdoel
Ik kan redenen noemen waarom de Chinese overheid het leven van burgers reguleert.

Opdracht 1 - Vragen
1. Wat zijn de redenen voor de overheid om in te grijpen?
2. Hoe zorgt de overheid dat de beperking op gamen uitvoerbaar is?
3. In alinea 3 staat de uitdrukking "het nieuwe opium". Ga op internet op zoek naar de betekenis van deze uitdrukking. Geef een korte uitleg van wat de opiniemakers met de uitdrukking bedoelen.
4. Welke woorden in de tekst wijzen er op dat de Chinese overheid het leven van de burgers reguleert?
5. Wat zijn economische gevolgen van de beperking door de overheid?

Opdracht 2 - Synoniemen
Geef een synoniem voor elk woord.
1. legt aan banden (alinea 1)
2. effectief (alinea 2)
3. bestempeld (alinea 3)
4. vertolken (alinea 3)
5. regime (alinea 3)
6. ondermijnen (alinea 3)
7. opengooien (alinea 4)
8. registreren (alinea 4)
9. motieven (alinea 5)
10. in ongenade gevallen (alinea 6)

Opdracht 3 - Kernzinnen
De tekst bevat zeven alinea's. In elke alinea staat een zin die de kern bevat. Nummer van 1 tot en met 7. Wijs in elke alinea de kernzin aan. Noteer de zin door het eerste en laatste woord op te schrijven.