Terugblik: Oekraïne (maart 2022)


Met het verhevigen van de strijd in Oekraïne werd in de media steeds vaker de vraag gesteld of het westen naïef is geweest. In het verleden kregen leiders met expansiedrift vaker door een verzoeningspolitiek de ruimte om steeds een stap verder te gaan.

Bron
De Volkskrant 
Raken we onze argeloosheid in de omgang met wrede dictators en kwaadaardige tsaren dan nooit kwijt?

Woordenschat
argeloosheid - appeasement - autoritaire - aspiraties - beduchtheid - misnoegen - veroorloven - potentaten - verdienmodel - woekerprijzen - matiging - ideologieën

Leerdoel
Ik kan de begrippen dictator en appeasement uitleggen met behulp van de tekst.

Opdracht 1 - Dictators
Teken of beschrijf hoe de tekst de begrippen dictator en appeasement omschrijft.

Opdracht 2 - Mindmap
Lees de tekst en vat bij het lezen de tekst samen in een mindmap. Lees aan het einde van de tekst gekomen de tekst nog eenmaal globaal door en vul waar nodig je mindmap aan.

Opdracht 3 - Argeloosheid
Welk antwoord geeft de tekst op de vraag in de titel? Geef het antwoord in enkele zinnen weer.

Bekijk het overzicht dat NOS maakte van de eerste week van de oorlog.