Internationaal Strafhof: Poetin aangeklaagd


Het Internationaal Strafhof vaardigde vorige week een arrestatiebevel uit tegen president Poetin. De aanklacht is niet direct het beginnen van een oorlog, maar een aantal misdaden die onder rechtsstreekse verantwoordelijkheid van de president zijn begaan.

Bron 

Woordenschat
nihil - gecommitteerd - symbolisch - toekomstmuziek - deporteren - onomwonden

Leerdoel 
Ik kan vertellen hoe kansrijk de arrestatie volgens het artikel is.

Opdracht 1 - Vragen stellen 
Vat de alinea's van de tekst samen in vragen. Bepaal bij elke alinea welke 5w1h-vragen hierin aan bod komen. Schrijf de vragen op. Vergelijk daarna met een klasgenoot jullie vragen en bespreek de antwoorden.

Opdracht 2 - Haken en ogen
De schrijver van het artikel acht de kans niet groot dat de president wordt gearresteerd. Wat zijn volgens hem belemmeringen en beperkingen?

Opdracht 3 - Vergelijken
Zoek online nog een andere bron over dit nieuws. Vergelijk hoe beide bronnen schrijven over de kans dat het Strafhof tot een berechting van de president komt.