Nieuw onderzoek naar schade koppen in voetbal


Bron 
populatie - gespecificeerde - doorsnee - data - geruchtmakende - specificieke - vakbond

Leerdoel 
Ik kan de uitkomst van het onderzoek en belangrijke (eerste) adviezen benoemen.

Opdracht 1 - Aanvulzinnen
Vul de zinnen aan en zet ze daarna in een logische volgorde.
1. De kranten koppen ....
2. .... koppen ....
3. .... hoofdzakelijk ....
4. .... het hoofd koel houden om ....
5. Hoofdoorzaak ....
6. .... schedel ....
7. .... het hoofd bieden.
8. .... voor het hoofd stoten. 

Opdracht 2 - Stille discussie
Vorm een groep van 3-4 leerlingen. Voer een stille discussie over de vraag hoe het beste kan worden omgegaan met het probleem. Bespreek tot slot van jullie discussie wat jullie de beste oplossing(en) vinden.

Opdracht 3 - Koppen
Bedenk drie alternatieve titels voor de tekst, waarbij de eerste nieuwe titel de lezer informeert, de tweede hem of haar overtuigt en de derde de lezer overhaalt. 


Populaire posts