Onderzoek: het gezicht van vroegste bewoners

 
Nieuw onderzoek heeft een ander beeld van de eerste moderne mens in Nederland. Lees hoe het onderzoek werd uitgevoerd en welke nieuwe kennis het opleverde.

Bron
Woordenschat 
Zie opdrachten.

Leerdoel 
Ik kan vertellen hoe het onderzoek werd uitgevoerd en welke nieuwe kennis het opleverde.

Opdracht 1 - Aanvulzinnen
Lees een of meer bronnen. Vul daarna de zinnen aan en zet ze in een logische volgorde.
1. ... verrassing.
2. Nieuw is ...
3. De onderzoekers ...
4. Het onderzoek ...
5. Onze geschiedenis ...
6. Anders dan men altijd dacht ...
7. ... moet worden bijgesteld. 
8. Het uiterlijk ...

Opdracht 2 - Teken de tekst
Lees een of meer bronnen. Laat de kern van de tekst zien in de vorm van een infographic of een mindmap.

Opdracht 3 - Persconferentie
Lees een of meer bronnen. Bedenk daarna welke verdiepende vragen je zou willen stellen aan de onderzoekers als zij een persconferentie zouden organiseren.