Schrappen in aanstootgevende taalOnlangs ontstond een felle discussie toen de uitgever van Roald Dahl liet weten aanstootgevende taal te willen gaan aanpassen in diens boeken. Argumenten gingen over en weer over de (over)gevoeligheid van die aanpak.

Bron 

Woordenschat 
aanstootgevende - censureren - voorvechter - voet aan de grond - fictie - ontegenzeggelijk - blinde vlekken - uit het veld laten slaan - context - voetnoot - in perspectief plaatsen - frame - weerbaar

Leerdoel 
Ik kan belangrijke argumenten in de discussie toelichten. 

Opdracht 1 - 5w1h
Geef na het lezen van de tekst antwoord op de vraag om wie en wat het gaat en waar, wanneer, waarom en hoe het alles plaatsvindt.

Opdracht 2 - Argumenten
Teken een overzicht van de verschillende argumenten. Bedenk bij elk argument een icoon of symbool. Bespreek het overzicht met een klasgenoot en vraag hem of haar dat ook te doen. Geef elkaar feedback over de duidelijkheid en volledigheid van jullie tekeningen. 

Opdracht 3 - Dichtwoord
Kies een van de woorden van de woordenschat als titel voor een kort gedicht. Schrijf in het gedicht hoe jij aankijkt tegen taalgebruik in boeken. Laat zien in hoeverre jij wilt dat in boeken gevoelige taal wordt vermeden.