Veel meer beschermde zeeBron

Woordenschat
territoriale wateren - ontaard - exploitanten - diepzeemijnbouw - verzuring - genetische diversiteit - implementatie 

Leerdoel 
Ik kan vertellen wat het verdrag inhoudt.

Opdracht 1 - Samenvatten
Vat de tekst samen in verticale rij van tien woorden. Vorm een tweetal en leg de twee rijen naast elkaar. Om beurten maak je met de twee naast elkaar staande woorden een zin die de tekst zo goed mogelijk samenvat. Tot slot van de opdracht vat je allebei los van elkaar de tekst in enkele zinnen samen. 

Opdracht 2 - Stiftgedicht 
Bij een stiftgedicht lak je alle tekst weg op een paar woorden na. Die opeenvolgende woorden vormen een gedicht. Bekijk eventueel online een aantal voorbeelden. Maak met de tekst zo'n stiftgedicht dat op een opvallende, activerende of misschien zelfs wel humoristische manier het belang van het verdrag benoemt.

Opdracht 3 - Cartoon
Vat de tekst samen in een cartoon. Je kunt die individueel of samen met een klasgenoot bedenken en uitwerken. Gebruik een passende titel en eventueel een zin met toelichting.