Doorgaan naar hoofdcontent

9-11

Op 11 september wordt wereldwijd 'de dag die de wereld schokte' herdacht. Vier vliegtuigen waren betrokken bij grootschalige aanslagen op Amerikaans grondgebied. RTL Nieuws blikte in 2021 terug op wat over een langere periode de gevolgen van die dag waren. 


Woordenschat
antiterreurwetten, apocalyptische, etnische, profielen, terreurdreiging, terreurbestrijding, dreiging, strafrecht

Vragen
1. Wat waren de directe gevolgen van de aanslagen op 9/11 in de Verenigde Staten?
2. Hoe heeft Nederland gereageerd op de aanslagen van 9/11 en welke maatregelen werden genomen?
3. Welke impact hadden de aanslagen op de perceptie van moslims in Nederland volgens socioloog Thijs van Dooremalen?
4. Wat zijn enkele van de langdurige gevolgen van 9/11 voor de moslimgemeenschap in Nederland?
5. Welke wetgeving werd ingevoerd in Europa en Nederland na de aanslagen van 9/11 om terrorismebestrijding te versterken?
6. Wat is "risicojustitie" en hoe heeft dit invloed gehad op de juridische benadering van potentiële terroristen in Nederland?
7. Wat zijn enkele vrijheden die werden ingeperkt als gevolg van de Wet terroristische misdrijven in Nederland?
8. Wat zijn de opvattingen van historicus en Amerika-deskundige Maarten van Rossem over de aanslagen van 9/11?
9. Welke maatschappelijke discussies ontstonden in Nederland als gevolg van de aanslagen, met betrekking tot onderwerpen als integratie en vrijheid van meningsuiting?
10. Wat is de algemene boodschap van de tekst met betrekking tot de impact van 9/11 op Nederland?

Opdrachten

1 - Infographic
Vat de tekst samen in een infographic. Beperk het gebruik van tekst en laat zoveel mogelijk met beelden de inhoud zien. Zorg dat je infographic in één oogopslag een goed beeld van de kern van de tekst laat zien.

2 - Monument
Zoek informatie over het monument dat op de plaats van het WTC is te vinden. Leg kort uit wat het monument laat zien en wat de symbolische betekenis is.

3 - Ready made
Soms bevat een tekst een regelrecht, kant en klaar gedicht, verstopt in een zin. Kijk voor voorbeelden van zulke ´ready mades´ eens online. Ga in de tekst die je hebt gelezen op zoek naar een ready made. Noteer de zin en motiveer je keuze voor die zin.

4 - One minute paper (x2)
Schrijf na het lezen van de tekst gedurende één minuut op wat je hebt onthouden van de inhoud. Schrijf daarna gedurende één minuut je eigen gedachten over de inhoud op. Bespreek beide een voor een met een paar klasgenoten. Geef elkaar bij het eerste one minute paper feedback over de inhoud. Stel elkaar bij het tweede one minute paper verdiepende vragen.

5 - Bekend, nieuw, nieuwsgierig
Schrijf kort op wat je al wist over het onderwerp, wat nieuwe informatie voor je is en wat je nieuwsgierig maakt.
Populaire posts van deze blog

Naar het noorderlicht

Vorige week was het noorderlicht zelfs in Nederland te zien. Lees hoe dat kon gebeuren en lees hoe een vader en een zoon naar het noorderlicht reisden.  Bron  Trouw  Noorderlicht in heel Nederland te zien  (2023) en  Met de camper het noorderlicht achterna  (2021) Woordenschat   noorderlicht - magneetveld - atmosfeer - absorberen Leerdoel  Ik kan de zichtbaarheid van het noorderlicht verklaren.  Opdracht 1 - 5w1h Kies een van de teksten en beantwoord de 5w1h-vragen.  Opdracht 2 - Teken de tekst Lees de tekst en geef de kern in een tekening weer. Laat goed de verbanden tussen deelonderwerpen zien.  Opdracht 3 - Noorderdicht Kies een van de teksten en geef de kern weer in een kort gedicht.

Racisme zijn we nog niet kwijt

In onze samenleving is een discussie gaande over hoezeer racisme nog aanwezig is. Ogenschijnlijk, betoogt onderstaand artikel, is het verminderd, maar wie verder kijkt ziet méér. Bron  De Volkskrant  De koloniale machtsverhoudingen werden formeel opgeheven, het racisme bleef  Woordenschat  institutioneel - verbeten - hiërarchie - stereotypen - dubieuze - pacifistische - disproportioneel - geëlimineerd Leerdoel  Ik kan de conclusies in de tekst kort toelichten. Opdracht 1 - Stevige conclusies  Noem de conclusies in het artikel over het bestaan van racisme in onze samenleving van vandaag. Noem bij elke conclusie en enkele zinnen waarop de conclusie is gebaseerd.  Opdracht 2 - One Minute Thinking Lees de tekst. Neem daarna precies één minuut om op te schrijven wat je denkt naar aanleiding van de tekst. Je pen mag niet stilstaan in die minuut. Denk vrijuit, denk teveel aan goede volzinnen. Bespreek daarna met een klasgenoot jullie eerste gedachten. Wat valt jullie op? Wat vragen jullie je

Zware kritiek op Qatar

Deze maand gaat het WK voetbal van start in Qatar. Het toernooi is omstreden omdat bij de bouw van voetbalstadions veel slachtoffers vielen onder de arbeidsmigranten die ze bouwden.  Het Parool  Voetballen op een moreel mijnenveld: iedereen voelt ongemak bij het WK in Qatar Woordenschat moreel - rekkelijken - cynicus - prevaleren - wrevel - bezoedeld  Leerdoel Ik kan beschrijven hoe we met het dilemma rond het WK omgaan.  Opdracht 1 - Eén vraag Lees de tekst. Bespreek daarna de inhoud met enkele klasgenoten. Vat jullie gesprek samen in één vraag over het onderwerp.  Opdracht 2 - Vertegenwoordiger Stel, jij krijgt één minuut de tijd om de zaak van de slachtoffers te bepleiten  Bereid je pleidooi voor en last het een klasgenoot horen  Je klasgenoot vertelt zijn of haar versie van het pleidooi. Geef elkaar feedback over inhoud en argumenten.  Opdracht 3 - Aanvulzinnen Vul de onderstaande acht zinnen aan. Zet ze daarna in een logische volgorde. 1. ... in Qatar. 2. Vanuit ... 3. ... worden