Doorgaan naar hoofdcontent

Kleine demonstranten in Rusland

Beeld ©️ Instagram malenkiy-piket

In Rusland wordt naarstig gezocht naar manieren van stil protest. De gevolgen van openlijk verzet zijn te groot. Daarom worden allerlei creatieve manieren ingezet. Een ervan zijn kleine poppetjes die in het straatbeeld opduiken. 

Bron
RTL Nieuws

Russen monddood, maar met deze poppetjes protesteren ze toch tegen de oorlog

Woordenschat
repressie, mobilisatie, staatscontrole, anti-oorlogssentiment, herleving, sociaaleconomische, paranoïde

Leerdoel
Ik kan uitleggen welke kritiek de Russen met de poppetjes uiten.

Vragen
1. Hoe dragen de kleipoppetjes bij aan het uiten van onvrede over de oorlog in Oekraïne?
2. Wat is de rol van het Instagramaccount @malenkiy_piket in het protest tegen de oorlog in Oekraïne?
3. Waarom tonen sommige kleipoppetjes op spandoeken een vis met een rood kruis erdoor?
4. Wat zijn enkele redenen waarom er steeds minder demonstraties plaatsvinden in Rusland?
5. Hoe heeft de repressie in Rusland geleid tot een herleving van een oude Sovjet-traditie volgens Hans van Koningsbrugge?
6. Welke alternatieve vormen van protest worden genoemd in de tekst, naast de kleipoppetjes?
7. Waarom besloot de kunstenaar achter het Instagramaccount uiteindelijk te vluchten uit Rusland?
8. Hoe waarschuwt de kunstenaar mensen die foto's vanuit Rusland naar hem sturen voor hun veiligheid?
9. Wat maakt de kleipoppetjes een effectieve vorm van protest binnen de huidige context in Rusland?
10. Wat denkt Hans van Koningsbrugge dat er nodig is om mensen collectief in actie te laten komen tegen de situatie in Rusland?

Opdrachten

Opdracht 1 - Stil protest
Bedenk ten minste drie nieuwe creatieve vormen van protest die Russen zouden kunnen gebruiken om hun onvrede te uiten zonder de aandacht van de autoriteiten te trekken. Beschrijf hoe elke vorm van protest werkt en hoe deze zou kunnen bijdragen aan het vergroten van bewustwording over de situatie in Rusland.

Opdracht 2 - Interviewen
Stel je voor dat je een journalist bent. Schrijf een denkbeeldig interview met een van de kleipoppetjes. Hoe zou het kleipoppetje zijn of haar motivaties en ervaringen beschrijven? Schrijf het interview vanuit het perspectief van het kleipoppetje en zorg ervoor dat je de emoties en gedachten van het kleipoppetje tot uiting brengt.

Opdracht 3 - Betoog
Schrijf een betoog waarin je de stelling ondersteunt of weerlegt dat de kleipoppetjes en andere alternatieve vormen van protest de Russische samenleving helpen om de grenzen van de vrijheid van meningsuiting te verleggen en een verschuiving teweegbrengen in de publieke opinie ten opzichte van de regering en de oorlog in Oekraïne. Onderbouw je argumenten met specifieke voorbeelden en analyse.

Opdracht 4 - Open brief
Schrijf een open brief vanuit het perspectief van een kleipoppetje aan de Russische president, waarin je de zorgen, angsten en wensen van de kleipoppetjes en het protest tegen de oorlog in Oekraïne uitdrukt. Gebruik creatieve taal en beeldspraak om je boodschap kracht bij te zetten.

Opdracht 5 - Ready made
Ga in de tekst op zoek naar drie ready mades. Dat zijn zinnen die je gemakkelijk kunt omvormen tot een dichtregel. Dat die je door de zin op te breken in verschillende regels zodat hij het uiterlijk van poëzie krijgt. Zoek naar drie krachtige zinnen. Verdeel ze over een blad en illustreer ze eventueel.


🚀 Bekijk de les in LessonUpPopulaire posts van deze blog

Naar het noorderlicht

Vorige week was het noorderlicht zelfs in Nederland te zien. Lees hoe dat kon gebeuren en lees hoe een vader en een zoon naar het noorderlicht reisden.  Bron  Trouw  Noorderlicht in heel Nederland te zien  (2023) en  Met de camper het noorderlicht achterna  (2021) Woordenschat   noorderlicht - magneetveld - atmosfeer - absorberen Leerdoel  Ik kan de zichtbaarheid van het noorderlicht verklaren.  Opdracht 1 - 5w1h Kies een van de teksten en beantwoord de 5w1h-vragen.  Opdracht 2 - Teken de tekst Lees de tekst en geef de kern in een tekening weer. Laat goed de verbanden tussen deelonderwerpen zien.  Opdracht 3 - Noorderdicht Kies een van de teksten en geef de kern weer in een kort gedicht.

Racisme zijn we nog niet kwijt

In onze samenleving is een discussie gaande over hoezeer racisme nog aanwezig is. Ogenschijnlijk, betoogt onderstaand artikel, is het verminderd, maar wie verder kijkt ziet méér. Bron  De Volkskrant  De koloniale machtsverhoudingen werden formeel opgeheven, het racisme bleef  Woordenschat  institutioneel - verbeten - hiërarchie - stereotypen - dubieuze - pacifistische - disproportioneel - geëlimineerd Leerdoel  Ik kan de conclusies in de tekst kort toelichten. Opdracht 1 - Stevige conclusies  Noem de conclusies in het artikel over het bestaan van racisme in onze samenleving van vandaag. Noem bij elke conclusie en enkele zinnen waarop de conclusie is gebaseerd.  Opdracht 2 - One Minute Thinking Lees de tekst. Neem daarna precies één minuut om op te schrijven wat je denkt naar aanleiding van de tekst. Je pen mag niet stilstaan in die minuut. Denk vrijuit, denk teveel aan goede volzinnen. Bespreek daarna met een klasgenoot jullie eerste gedachten. Wat valt jullie op? Wat vragen jullie je

Zware kritiek op Qatar

Deze maand gaat het WK voetbal van start in Qatar. Het toernooi is omstreden omdat bij de bouw van voetbalstadions veel slachtoffers vielen onder de arbeidsmigranten die ze bouwden.  Het Parool  Voetballen op een moreel mijnenveld: iedereen voelt ongemak bij het WK in Qatar Woordenschat moreel - rekkelijken - cynicus - prevaleren - wrevel - bezoedeld  Leerdoel Ik kan beschrijven hoe we met het dilemma rond het WK omgaan.  Opdracht 1 - Eén vraag Lees de tekst. Bespreek daarna de inhoud met enkele klasgenoten. Vat jullie gesprek samen in één vraag over het onderwerp.  Opdracht 2 - Vertegenwoordiger Stel, jij krijgt één minuut de tijd om de zaak van de slachtoffers te bepleiten  Bereid je pleidooi voor en last het een klasgenoot horen  Je klasgenoot vertelt zijn of haar versie van het pleidooi. Geef elkaar feedback over inhoud en argumenten.  Opdracht 3 - Aanvulzinnen Vul de onderstaande acht zinnen aan. Zet ze daarna in een logische volgorde. 1. ... in Qatar. 2. Vanuit ... 3. ... worden