Doorgaan naar hoofdcontent

Nieuwe race om de maan

In verschillende landen worden de ruimtevaartprogramma´s geïntensiveerd. Verschillende maanexpedities werden de voorbije maanden aangekondigd of zelfs ingezet. Wat maakt dat we het zo belangrijk vinden de maan verder te onderzoeken? En hoe worden de keuzes gemaakt waaraan geld wordt uitgegeven bij deze extreem dure programma´s?

Bron

Woordenschat
asteroïden, prioriteit, gerenommeerd, peiling, controversieel, feministen, particuliere 

Leerdoel
Ik kan voorbeelden geven van invloeden die bepalen hoe de ruimtevaartprogramma´s van landen eruit komen te zien.

Vragen
1. Wat is het doel van de Amerikaanse ruimtevaartdienst NASA voor het jaar 2025?
2. Hoe reageert het merendeel van de Amerikanen op het idee van een terugkeer naar de maan?
3. Wat is de hoogste prioriteit volgens de geënquêteerden in de peiling van het onderzoeksinstituut Pew?
4. Wat zijn "aardscheerders"?
5.  Waarom zijn ze belangrijk?
6. Waarom is de ruimtevaartbegroting van de Verenigde Staten controversieel?
7. Welke kritiek werd er geuit tegen de maanlandingen in 1969?
8. Waarom zijn de Chinezen bezig met een ruimtemissie naar de maan?
9. Wat is Artemis II en wat is het doel ervan?
10. Hoe staan Amerikanen over het algemeen tegenover de rol van de NASA in ruimteverkenning en wie zouden deze taak nog meer kunnen uitvoeren?

Opdrachten

1 - 1969 en vandaag
Vergelijk de reacties op de maanlandingen in 1969 met die van vandaag. Welke overeenkomsten en verschillen zie je in termen van protesten en kritiek? 

2 - Ruimtevaarders
Zoek in kranten of online naar nieuwsberichten over ruimteverkenning. Gebruik deze koppen om een (digitale) collage te maken die de diversiteit en evolutie van ruimteverkenning laat zien.

3 - Ready made
Een ready made is een gedicht dat je in een bestaande tekst aantreft. Je maakt een ready made door een sterke, opvallende of wijze zin in een tekst de vorm te geven van een gedicht. Dat doe je door de zin op te breken in korte regels zodat het de vorm van een gedicht krijgt. Ga in de tekst op zoek naar een zin die zich leent voor een ready made. Zet jouw ready made op een blad en illustreer het op een toepasselijke manier.

4 - Keuzes
Stel je voor dat je een ruimtevaartexpert bent die moet beslissen waar de NASA haar middelen op moet richten: een bemande missie naar de maan of een onbemande missie om asteroïden te onderzoeken. Gebruik de tekst en je eigen inzichten om je keuze te rechtvaardigen.

5 - Brief aan de toekomst
Stel je voor dat je een brief schrijft aan toekomstige generaties waarin je je gedachten en gevoelens uit over de keuzes die we op aarde maken met betrekking tot ruimteverkenning. Beschrijf in hoeverre jij dat belangrijk vindt. Je kunt bij deze opdracht ook gebruikmaken van de website www.futureme,org.
Populaire posts van deze blog

Naar het noorderlicht

Vorige week was het noorderlicht zelfs in Nederland te zien. Lees hoe dat kon gebeuren en lees hoe een vader en een zoon naar het noorderlicht reisden.  Bron  Trouw  Noorderlicht in heel Nederland te zien  (2023) en  Met de camper het noorderlicht achterna  (2021) Woordenschat   noorderlicht - magneetveld - atmosfeer - absorberen Leerdoel  Ik kan de zichtbaarheid van het noorderlicht verklaren.  Opdracht 1 - 5w1h Kies een van de teksten en beantwoord de 5w1h-vragen.  Opdracht 2 - Teken de tekst Lees de tekst en geef de kern in een tekening weer. Laat goed de verbanden tussen deelonderwerpen zien.  Opdracht 3 - Noorderdicht Kies een van de teksten en geef de kern weer in een kort gedicht.

Racisme zijn we nog niet kwijt

In onze samenleving is een discussie gaande over hoezeer racisme nog aanwezig is. Ogenschijnlijk, betoogt onderstaand artikel, is het verminderd, maar wie verder kijkt ziet méér. Bron  De Volkskrant  De koloniale machtsverhoudingen werden formeel opgeheven, het racisme bleef  Woordenschat  institutioneel - verbeten - hiërarchie - stereotypen - dubieuze - pacifistische - disproportioneel - geëlimineerd Leerdoel  Ik kan de conclusies in de tekst kort toelichten. Opdracht 1 - Stevige conclusies  Noem de conclusies in het artikel over het bestaan van racisme in onze samenleving van vandaag. Noem bij elke conclusie en enkele zinnen waarop de conclusie is gebaseerd.  Opdracht 2 - One Minute Thinking Lees de tekst. Neem daarna precies één minuut om op te schrijven wat je denkt naar aanleiding van de tekst. Je pen mag niet stilstaan in die minuut. Denk vrijuit, denk teveel aan goede volzinnen. Bespreek daarna met een klasgenoot jullie eerste gedachten. Wat valt jullie op? Wat vragen jullie je

Zware kritiek op Qatar

Deze maand gaat het WK voetbal van start in Qatar. Het toernooi is omstreden omdat bij de bouw van voetbalstadions veel slachtoffers vielen onder de arbeidsmigranten die ze bouwden.  Het Parool  Voetballen op een moreel mijnenveld: iedereen voelt ongemak bij het WK in Qatar Woordenschat moreel - rekkelijken - cynicus - prevaleren - wrevel - bezoedeld  Leerdoel Ik kan beschrijven hoe we met het dilemma rond het WK omgaan.  Opdracht 1 - Eén vraag Lees de tekst. Bespreek daarna de inhoud met enkele klasgenoten. Vat jullie gesprek samen in één vraag over het onderwerp.  Opdracht 2 - Vertegenwoordiger Stel, jij krijgt één minuut de tijd om de zaak van de slachtoffers te bepleiten  Bereid je pleidooi voor en last het een klasgenoot horen  Je klasgenoot vertelt zijn of haar versie van het pleidooi. Geef elkaar feedback over inhoud en argumenten.  Opdracht 3 - Aanvulzinnen Vul de onderstaande acht zinnen aan. Zet ze daarna in een logische volgorde. 1. ... in Qatar. 2. Vanuit ... 3. ... worden