Doorgaan naar hoofdcontent

Prinsjesdag

Jaarlijks is de derde dinsdag in september bedoeld voor Prinsjesdag met onder meer de Troonrede en de nieuwe plannen van de regering. In deze les maak je nader kennis met alle gebruiken van die dag.

Bron 

Woordenschat
troonrede, miljoenennota, Staten-Generaal, regeringsbeleid, rijksbegroting, algemene politieke beschouwing

Leerdoel
Aan het einde van de les kun je uitleggen wat Prinsjesdag is en waarom het een belangrijke dag is in Nederland.

Vragen
1. Wat is de rol van de Koning tijdens Prinsjesdag?
2. Wat is de rol van minister-president en ministers op deze dag?
3. Hoe komt de troonrede tot stand?
4. Wat zijn veel voorkomende onderwerpen in de troonrede?
5. Wat is het doel van de troonrede?
6. Wat zijn belangrijke gebruiken op Prinsjesdag?
7. Waaraan dankt deze dag zijn naam?
8. Waar vindt de troonrede plaats?
9. Wat maakt deze plaats belangrijk?
10. Wat maakt deze dag voor het publiek een belangrijke dag?

Opdrachten

1 - Infographic
Teken en schrijf een korte uitleg over doel en gebruiken van Prinsjesdag. Zorg dat deze infographic in één oogopslag een beeld geeft van de belangrijkste zaken over deze dag.
 
2 - Troonrede
Schrijf een korte troonrede waarin je drie zaken die jij belangrijk vindt voor Nederland naar voren brengt. Maak duidelijk wat je op die drie gebieden zou willen, waarom je dat belangrijk vindt en hoe je dat zou willen realiseren.

3 - Rappe rede
Bekijk welke onderwerpen dit jaar in de troonrede aan bod komen (kwamen). Kies er twee en lees wat erover wordt gezegd. Probeer de inhoud in eigen woorden op te schrijven en ´vertaal´ jouw tekst daarna naar een stukje raptekst.

4 - Prinsjesdag for tourists
Stel je voor dat je de traditie van Prinsjesdag aan toeristen moet uitleggen. Wat vertel je aan hen? Maak een korte video (in het Nederlands, eventueel Engels) waarin je jouw uitleg over deze dag geeft.

5 - Gesprek
Voer in een kleine groep een gesprek over de betekenis van Prinsjesdag. Bespreek in hoeverre jullie deze dag met zijn gebruiken waardevol vinden. Schrijf tot slot van jullie gesprek een korte conclusies die je met de klas kunt delen. Je kunt voorafgaand aan jullie groepsgesprek kort voor jezelf je gedachten noteren (bijv. met de werkvorm placemats).

Populaire posts van deze blog

Naar het noorderlicht

Vorige week was het noorderlicht zelfs in Nederland te zien. Lees hoe dat kon gebeuren en lees hoe een vader en een zoon naar het noorderlicht reisden.  Bron  Trouw  Noorderlicht in heel Nederland te zien  (2023) en  Met de camper het noorderlicht achterna  (2021) Woordenschat   noorderlicht - magneetveld - atmosfeer - absorberen Leerdoel  Ik kan de zichtbaarheid van het noorderlicht verklaren.  Opdracht 1 - 5w1h Kies een van de teksten en beantwoord de 5w1h-vragen.  Opdracht 2 - Teken de tekst Lees de tekst en geef de kern in een tekening weer. Laat goed de verbanden tussen deelonderwerpen zien.  Opdracht 3 - Noorderdicht Kies een van de teksten en geef de kern weer in een kort gedicht.

Racisme zijn we nog niet kwijt

In onze samenleving is een discussie gaande over hoezeer racisme nog aanwezig is. Ogenschijnlijk, betoogt onderstaand artikel, is het verminderd, maar wie verder kijkt ziet méér. Bron  De Volkskrant  De koloniale machtsverhoudingen werden formeel opgeheven, het racisme bleef  Woordenschat  institutioneel - verbeten - hiërarchie - stereotypen - dubieuze - pacifistische - disproportioneel - geëlimineerd Leerdoel  Ik kan de conclusies in de tekst kort toelichten. Opdracht 1 - Stevige conclusies  Noem de conclusies in het artikel over het bestaan van racisme in onze samenleving van vandaag. Noem bij elke conclusie en enkele zinnen waarop de conclusie is gebaseerd.  Opdracht 2 - One Minute Thinking Lees de tekst. Neem daarna precies één minuut om op te schrijven wat je denkt naar aanleiding van de tekst. Je pen mag niet stilstaan in die minuut. Denk vrijuit, denk teveel aan goede volzinnen. Bespreek daarna met een klasgenoot jullie eerste gedachten. Wat valt jullie op? Wat vragen jullie je

Zware kritiek op Qatar

Deze maand gaat het WK voetbal van start in Qatar. Het toernooi is omstreden omdat bij de bouw van voetbalstadions veel slachtoffers vielen onder de arbeidsmigranten die ze bouwden.  Het Parool  Voetballen op een moreel mijnenveld: iedereen voelt ongemak bij het WK in Qatar Woordenschat moreel - rekkelijken - cynicus - prevaleren - wrevel - bezoedeld  Leerdoel Ik kan beschrijven hoe we met het dilemma rond het WK omgaan.  Opdracht 1 - Eén vraag Lees de tekst. Bespreek daarna de inhoud met enkele klasgenoten. Vat jullie gesprek samen in één vraag over het onderwerp.  Opdracht 2 - Vertegenwoordiger Stel, jij krijgt één minuut de tijd om de zaak van de slachtoffers te bepleiten  Bereid je pleidooi voor en last het een klasgenoot horen  Je klasgenoot vertelt zijn of haar versie van het pleidooi. Geef elkaar feedback over inhoud en argumenten.  Opdracht 3 - Aanvulzinnen Vul de onderstaande acht zinnen aan. Zet ze daarna in een logische volgorde. 1. ... in Qatar. 2. Vanuit ... 3. ... worden