Doorgaan naar hoofdcontent

Zoeken naar het monster van Loch Ness

Het Schotse meer Loch Ness, waar een dinosaurusachtige (Nessie) te vinden zou zijn, is een goede toeristische trekpleister. Bij gebrek aan verschijningen moet de aantrekkingskracht van deze bezienswaardigheid wel onderhouden worden. Daarom wordt er opnieuw onderzoek uitgevoerd in het water van het meer. 

Bron

Woordenschat
perspectief, authenticiteit, mythische,

Leerdoel
Ik kan de betekenis van de mythe voor het toerisme toelichten.

Vragen
1. Wat is de mogelijke oorsprong van de verhalen over mythische wezens in Schotse meren?
2. Hoe hebben wetenschappers geprobeerd de echtheid van Nessie-waarnemingen te onderzoeken?
3. Hoe heeft hotelmanager Aldie Mackay bijgedragen aan de bekendheid van Nessie?
4. Wat is het belangrijkste doel van het Quest Weekend volgens de organisatoren?
5. Welke factoren hebben volgens Gary Campbell bijgedragen aan de mediahype rondom Loch Ness in het verleden?
6. Welke technologieën worden gebruikt om het meer te onderzoeken tijdens het Quest Weekend?
7. Wat is de rol van drones in het onderzoek naar Nessie?
8. Welke uitdagingen zijn er verbonden aan het identificeren van Nessie-waarnemingen?
9. Hoe wil men het natuurlijke gedrag van het meer bestuderen tijdens de zoektocht?
10. Wat zijn enkele mogelijke alternatieve verklaringen voor Nessie-waarnemingen die worden genoemd in het artikel?

Opdrachten

1 - Tegenstanders
Schrijf een korte tekst vanuit het perspectief van mensen die sceptisch staan tegenover de hype rond Nessie en het toerisme. Beschrijf hun argumenten om afscheid te nemen van de mythe. Zorg voor een overtuigend betoog.

2 - Video
Maak een korte video van maximaal 2 minuten waarin je de belangrijkste punten van de tekst samenvat. 

3 - Strip of cartoon
Maak een strip van 4-6 vakjes die de belangrijkste gebeurtenissen en concepten van de tekst illustreert of een cartoon die de kern van het artikel samenvat.

4 - One Minute Paper
Schrijf na het lezen van het artikel in één minuut alles op wat je weet over de tekst. Geef zo een overzicht van de zoektocht naar Nessie, de impact op het toerisme en hoe verschillende mensen erover denken.

5 - Nieuwsquiz 
Stel een nieuwsquiz samen met 5 tot 10 meerkeuzevragen over het onderwerp van Nessie en het toerisme. Vraag medeleerlingen om de quiz in te vullen en te testen hoe goed ze de tekst hebben begrepen.
Populaire posts van deze blog

Naar het noorderlicht

Vorige week was het noorderlicht zelfs in Nederland te zien. Lees hoe dat kon gebeuren en lees hoe een vader en een zoon naar het noorderlicht reisden.  Bron  Trouw  Noorderlicht in heel Nederland te zien  (2023) en  Met de camper het noorderlicht achterna  (2021) Woordenschat   noorderlicht - magneetveld - atmosfeer - absorberen Leerdoel  Ik kan de zichtbaarheid van het noorderlicht verklaren.  Opdracht 1 - 5w1h Kies een van de teksten en beantwoord de 5w1h-vragen.  Opdracht 2 - Teken de tekst Lees de tekst en geef de kern in een tekening weer. Laat goed de verbanden tussen deelonderwerpen zien.  Opdracht 3 - Noorderdicht Kies een van de teksten en geef de kern weer in een kort gedicht.

Racisme zijn we nog niet kwijt

In onze samenleving is een discussie gaande over hoezeer racisme nog aanwezig is. Ogenschijnlijk, betoogt onderstaand artikel, is het verminderd, maar wie verder kijkt ziet méér. Bron  De Volkskrant  De koloniale machtsverhoudingen werden formeel opgeheven, het racisme bleef  Woordenschat  institutioneel - verbeten - hiërarchie - stereotypen - dubieuze - pacifistische - disproportioneel - geëlimineerd Leerdoel  Ik kan de conclusies in de tekst kort toelichten. Opdracht 1 - Stevige conclusies  Noem de conclusies in het artikel over het bestaan van racisme in onze samenleving van vandaag. Noem bij elke conclusie en enkele zinnen waarop de conclusie is gebaseerd.  Opdracht 2 - One Minute Thinking Lees de tekst. Neem daarna precies één minuut om op te schrijven wat je denkt naar aanleiding van de tekst. Je pen mag niet stilstaan in die minuut. Denk vrijuit, denk teveel aan goede volzinnen. Bespreek daarna met een klasgenoot jullie eerste gedachten. Wat valt jullie op? Wat vragen jullie je

Zware kritiek op Qatar

Deze maand gaat het WK voetbal van start in Qatar. Het toernooi is omstreden omdat bij de bouw van voetbalstadions veel slachtoffers vielen onder de arbeidsmigranten die ze bouwden.  Het Parool  Voetballen op een moreel mijnenveld: iedereen voelt ongemak bij het WK in Qatar Woordenschat moreel - rekkelijken - cynicus - prevaleren - wrevel - bezoedeld  Leerdoel Ik kan beschrijven hoe we met het dilemma rond het WK omgaan.  Opdracht 1 - Eén vraag Lees de tekst. Bespreek daarna de inhoud met enkele klasgenoten. Vat jullie gesprek samen in één vraag over het onderwerp.  Opdracht 2 - Vertegenwoordiger Stel, jij krijgt één minuut de tijd om de zaak van de slachtoffers te bepleiten  Bereid je pleidooi voor en last het een klasgenoot horen  Je klasgenoot vertelt zijn of haar versie van het pleidooi. Geef elkaar feedback over inhoud en argumenten.  Opdracht 3 - Aanvulzinnen Vul de onderstaande acht zinnen aan. Zet ze daarna in een logische volgorde. 1. ... in Qatar. 2. Vanuit ... 3. ... worden