Doorgaan naar hoofdcontent

Munitie van eigen makelij


Met de toenemende spanningen in de wereld wordt de roep om te investeren in defensie groter. Nederlandse munitie komt uit het buitenland. De vraag is of we die niet in Nederland moeten gaan produceren.


Leerdoel
Je kunt uitleggen welke standpunten in de video worden vertolkt ten aanzien van al dan niet produceren van munitie in Nederland. 

Woordenschat
radarsystemen, affuit, private, garanties, halsoverkop, ethische, initiatief, zelfvoorzienend, aandelen

Vragen
1. Waarom is het belangrijk om te investeren in defensie?
2. Welke dreiging wordt genoemd als de Amerikanen zich zouden terugtrekken uit de NAVO?
3. Wat wordt voorgesteld als mogelijke oplossing voor de afhankelijkheid van het buitenland voor militaire voorraden?
4. Hoe groot is Nederland in termen van wapenexport in vergelijking met andere landen?
5. Welke specifieke militaire producten importeert Nederland voornamelijk?
6. Wat zijn enkele redenen waarom Nederland overweegt een munitiefabriek te beginnen?
7. Welke historische context wordt gegeven over Nederlandse munitieproductie?
8. Welke gebeurtenis heeft Europa wakker geschud over het belang van defensie?
9. Welke financiële overwegingen worden genoemd voor het starten van een munitiefabriek?
10. Wat wordt beschouwd als een snellere en effectievere oplossing voor de afhankelijkheid van het buitenland voor militaire productie?

Opdrachten

1. One minute paper - Schrijf gedurende één minuut op wat je hebt onthouden van de bron. Vergelijk daarna jouw paper met dat van een of meer anderen.

2. Doorvragen - Vat de bron samen door ongeveer vijf vragen te bedenken die je een betrokkene zou willen stellen. Bedenk wat diegene mogelijkerwijs zou kunnen antwoorden.

3. Emoticons - Vat de bron samen in de vorm van een reeks emoticons. Wissel daarna uit met een ander en leg de kern van de bron uit aan de hand van de verzameling emoticons van de ander.

4. Beeldspraak - Soms bevat een bron veel beeldspraak. Vat de bron in dat geval samen met behulp van die beeldspraak. Als een bron niet veel beeldspraak bevat, kun je hem uitleggen door ongeveer vijf spreekwoorden of gezegden te kiezen die de inhoud goed samenvatten. Test je keuze door de spreekwoorden aan een ander voor te leggen.

5. Betoog - Vat de bron samen door een kort betoog te schrijven. Bedenk een stelling over het onderwerp. Onderbouw daarna jouw stelling door de volgende opbouw te gebruiken: stelling - argumenten vóór - argumenten die je tegen jouw stelling en argumenten in kunt brengen - weerlegging daarvan - een krachtige slotzin.

Populaire posts van deze blog

Generatie Alpha

Iedere generatie krijgt zijn naam en er worden bepaalde kenmerken aan toegeschreven. Wie na 2010 is geboren, behoort tot de Generatie Alpha. En wat díe generatie kenmerkt is dit. Bron  Na Gen Z is daar generatie Alpha, zo kun je die herkennen I Metro Leerdoel  Je kunt aan het einde van deze les uitleggen wat de kenmerken van Generatie Alpha zijn.  Woordenschat boomers, millennials, Gen Z, Gen Alpha, digitale natives, trendwatcher, gepamperd, impact, klimaatverhaal, inclusiviteit Vragen 1. Wie behoren volgens de tekst tot Generatie Alpha? 2. Hoe wordt Generatie Alpha ook wel genoemd en waarom? 3. Wat zijn de kenmerken van de opvoeding van Generatie Alpha volgens de trendwatcher? 4. Hoe heeft de coronapandemie invloed gehad op Generatie Alpha volgens Hans Timmerman? 5. Welke andere wereldgebeurtenissen hebben impact gehad op deze generatie? 6. Wat vindt Generatie Alpha belangrijk in termen van acceptatie? 7. Wat denkt Hans Timmerman dat de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor Generatie Al

Naar het noorderlicht

Vorige week was het noorderlicht zelfs in Nederland te zien. Lees hoe dat kon gebeuren en lees hoe een vader en een zoon naar het noorderlicht reisden.  Bron  Trouw  Noorderlicht in heel Nederland te zien  (2023) en  Met de camper het noorderlicht achterna  (2021) Woordenschat   noorderlicht - magneetveld - atmosfeer - absorberen Leerdoel  Ik kan de zichtbaarheid van het noorderlicht verklaren.  Opdracht 1 - 5w1h Kies een van de teksten en beantwoord de 5w1h-vragen.  Opdracht 2 - Teken de tekst Lees de tekst en geef de kern in een tekening weer. Laat goed de verbanden tussen deelonderwerpen zien.  Opdracht 3 - Noorderdicht Kies een van de teksten en geef de kern weer in een kort gedicht.

Mei socialvrij?

afbeelding: www.meisocialvrij.nl De opkomst van sociale media heeft een enorme invloed gehad op de manier waarop mensen communiceren en hun tijd besteden. Maar overmatig gebruik van sociale media en smartphones kan leiden tot verslaving en negatieve effecten op de mentale gezondheid. Initiatieven zoals "Mei Social Vrij" proberen bewustwording te creëren en mensen aan te moedigen om hun sociale mediagebruik te verminderen voor een gezonder leven. Metro Nieuws |  Jan en Rutger bedachten Mei Social Vrij: '14 uur per dag op social media'   Leerdoel  Je kunt de bedoeling en de werkwijze van Mei Social Vrij toelichten. Woordenschat cold turkey, bewustwordingscampagne, strategieën, langetermijneffecten, excessief, laagdrempelig, initiatiefnemers, psychologische, dynamiek Vragen  1. Op welke manieren kan overmatig smartphonegebruik en sociale mediagebruik psychologische en sociale problemen veroorzaken, zoals besproken in het artikel? 2. Wat maakt Mei Social Vrij anders dan a