Doorgaan naar hoofdcontent

Nut en gevaar van AI


In een tijd waarin artificiële intelligentie (AI) steeds meer terrein wint, rijzen er zowel zorgen als verwachtingen over de impact ervan op de arbeidsmarkt en bedrijfsvoering. Een recent onderzoek toont aan dat bijna vier op de tien Nederlanders vreest dat AI banen zal kosten. 

Elsevier Weekmagazine | Gaat AI banen kosten?

Leerdoel
Je kunt vertellen over de rol en impact van artificiële intelligentie (AI) voor ondernemers. 

Woordenschat
artificiële intelligentie (AI), generatieve AI, numerus fixus, toegevoegde waarde, business case, algoritme, hallucineerde, trendanalyse, ondernemer, ijsberg, opinie, machtsstrijd

Vragen
1. Wat zijn de zorgen van bijna vier op de tien Nederlanders over artificiële intelligentie (AI)?
2. Wat is de rol van Lisanne Brons bij Microsoft Nederland?
3. Hoe wordt AI steeds meer geïntegreerd in Microsoft 365?
4. Wat zijn voorbeelden van hoe AI bedrijven kan helpen op de werkplek?
5. Hoe heeft AI zich ontwikkeld sinds Theo van Vugt begon met zijn studie in 2003?
6. Welke toepassingen van generatieve AI worden genoemd in de tekst?
7. Hoe kunnen bedrijven profiteren van AI, volgens Lisanne Brons?
8. Wat zijn enkele uitdagingen die bedrijven moeten overwinnen bij het implementeren van AI?
9. Hoe benadrukt de tekst het belang van veiligheid rondom AI?
10. Hoe kan AI ook interessant zijn voor kleine ondernemers?

Opdrachten

1. BNN - Reageer op de bron door op te schrijven wat bekend voor je was, wat nieuw voor je was en wat je nieuwsgierig maakt.

2. Cartoon - Vat de bron samen in de vorm van een cartoon.

3. Cornellsamenvatting - Vat de bron samen door eerst bij kernwoorden notities (of tekeningen) te maken en daarmee uiteindelijk een korte samenvatting van de inhoud te maken. Kijk op de website van Vernieuwenderwijs voor een nadere uitleg: Leer aantekeningen te maken met de Cornell-methode - Leer.tips

4. Venndiagram - Vat de bron samen door een tegenstelling die erin wordt genoemd te onderzoeken. Teken daarvoor drie cirkels die over elkaar heen vallen. In de buitenste twee schrijf je kenmerken van de twee tegengestelden op. In de middelste cirkel verzamel je overeenkomsten tussen de twee.

5. Waar of niet waar - Noteer 10-20 uitspraken over de inhoud van de bron waarvan een deel niet waar is. Wissel de uitspraken uit met een klasgenoot en bepaal wat waar is en wat niet waar is.

Populaire posts van deze blog

Generatie Alpha

Iedere generatie krijgt zijn naam en er worden bepaalde kenmerken aan toegeschreven. Wie na 2010 is geboren, behoort tot de Generatie Alpha. En wat díe generatie kenmerkt is dit. Bron  Na Gen Z is daar generatie Alpha, zo kun je die herkennen I Metro Leerdoel  Je kunt aan het einde van deze les uitleggen wat de kenmerken van Generatie Alpha zijn.  Woordenschat boomers, millennials, Gen Z, Gen Alpha, digitale natives, trendwatcher, gepamperd, impact, klimaatverhaal, inclusiviteit Vragen 1. Wie behoren volgens de tekst tot Generatie Alpha? 2. Hoe wordt Generatie Alpha ook wel genoemd en waarom? 3. Wat zijn de kenmerken van de opvoeding van Generatie Alpha volgens de trendwatcher? 4. Hoe heeft de coronapandemie invloed gehad op Generatie Alpha volgens Hans Timmerman? 5. Welke andere wereldgebeurtenissen hebben impact gehad op deze generatie? 6. Wat vindt Generatie Alpha belangrijk in termen van acceptatie? 7. Wat denkt Hans Timmerman dat de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor Generatie Al

Naar het noorderlicht

Vorige week was het noorderlicht zelfs in Nederland te zien. Lees hoe dat kon gebeuren en lees hoe een vader en een zoon naar het noorderlicht reisden.  Bron  Trouw  Noorderlicht in heel Nederland te zien  (2023) en  Met de camper het noorderlicht achterna  (2021) Woordenschat   noorderlicht - magneetveld - atmosfeer - absorberen Leerdoel  Ik kan de zichtbaarheid van het noorderlicht verklaren.  Opdracht 1 - 5w1h Kies een van de teksten en beantwoord de 5w1h-vragen.  Opdracht 2 - Teken de tekst Lees de tekst en geef de kern in een tekening weer. Laat goed de verbanden tussen deelonderwerpen zien.  Opdracht 3 - Noorderdicht Kies een van de teksten en geef de kern weer in een kort gedicht.

Mei socialvrij?

afbeelding: www.meisocialvrij.nl De opkomst van sociale media heeft een enorme invloed gehad op de manier waarop mensen communiceren en hun tijd besteden. Maar overmatig gebruik van sociale media en smartphones kan leiden tot verslaving en negatieve effecten op de mentale gezondheid. Initiatieven zoals "Mei Social Vrij" proberen bewustwording te creëren en mensen aan te moedigen om hun sociale mediagebruik te verminderen voor een gezonder leven. Metro Nieuws |  Jan en Rutger bedachten Mei Social Vrij: '14 uur per dag op social media'   Leerdoel  Je kunt de bedoeling en de werkwijze van Mei Social Vrij toelichten. Woordenschat cold turkey, bewustwordingscampagne, strategieën, langetermijneffecten, excessief, laagdrempelig, initiatiefnemers, psychologische, dynamiek Vragen  1. Op welke manieren kan overmatig smartphonegebruik en sociale mediagebruik psychologische en sociale problemen veroorzaken, zoals besproken in het artikel? 2. Wat maakt Mei Social Vrij anders dan a