Een plasje voor de wetenschap

Wetenschappers houden er rekening mee dat mensen zich in de toekomst zullen vestigen op Mars en mogelijk andere plaatsen in de ruimte. Daarom doen ze veel onderzoek naar de leefomstandigheden en voedselvoorziening. Het tomatenonderzoek van de universiteit van Wageningen is daar een voorbeeld van Lees wat onderzoekers uitzoeken in het artikel Tomaten kweken op Mars? Met urine van een astronaut kan het misschien.

Woordenschat 
▢ kristalachtig
▢ het urinoir
▢ relatief

Leerdoel 
▢ Ik kan vertellen met welke omstandigheden groentekwekers in de ruimte rekening moeten houden

Opdracht

A Vragen
1. Wat zijn de kenmerken van (nagemaakte) maan- en Marsgrond?
2. Wat bedoelt de onderzoeker met ¨de basisdingen¨ (alinea 6)?
3. Welk onderzoek heeft veel kennis opgeleverd voor dit onderzoek?
4. Met welke omstandigheden in de ruimte moet rekening worden gehouden?
5. Wat willen de onderzoekers hierna met mensenpoep gaan doen?
6. Welke groenten en vruchten in de tekst zijn in de ruimte noodzakelijk en waarom?

B Verslaggever
Lees de tekst en maak aantekeningen over de hoofdzaken. Doe in tweetallen verslag aan elkaar. Doe alsof je een verslaggever bent: je hebt geen afbeeldingen of voorwerpen om je verhaal te verduidelijken en je hebt beperkt tijd! Leg zo goed mogelijk uit waar het in dit onderzoek om gaat.


Meer weten over dit onderwerp? Bekijk dan ook de les De groenteafdeling op Mars