Op de pot in de Middeleeuwen


Eén toilet voor de hele straat. Dat was op veel plekken in de Middeleeuwen de praktijk. Onlangs publiceerden onderzoekers wat twee van die oude toiletten, latrines, hun leerden over de buikinhoud van Middeleeuwers. Hun onderzoek levert de nodige informatie op voor de gezondheid van mensen anno 2020.

Bron
De Volkskrant 
Middeleeuws toilet herbergt schat aan informatie

Woordenschat
de latrine - pre-industriële - extraheren - microbiotisch - obesitas - de beerput

Leerdoel
Ik kan de betekenis van het onderzoek voor wetenschap en gezondheid toelichten. 

Opdracht 1 - Schema
Vat de tekst samen in een schema. Zorg dat je alle kernbegrippen en (illustratieve) voorbeelden opneemt in je schema. Zorg met pijlen en andere aanduidingen dat de verbanden duidelijk worden aangeven tussen de onderdelen. 

Opdracht 2 - Eén minuut paper
Je schrijft na het lezen van de tekst gedurende één minuut alles op wat je weet. Geef met deze aantekeningen een korte uitleg aan een klasgenoot of de klas of vraag feedback te geven bij je uitleg.

Opdracht 3 - Bekend, benieuwd, bewaard
Vat de tekst samen door in drie kolommen te noteren wat jou al bekend was, wat je nieuwsgierig heeft gemaakt en wat je verder hebt onthouden.