Prehistorisch sommetje


Ook al is de vondst van een T-rex fossiel een bijzonderheid, onderzoekers kunnen wel berekeningen maken hoeveel er hebben geleefd. Hoe ze dat deden?

Bron

Woordenschat
de populatiedichtheid - de marge - warmbloedig - koudbloedig - de paleontoloog - de statistiek

Leerdoel
Ik kan de conclusies en de vragen van de onderzoekers noemen.

Opdracht 1 - Journaal
Je krijgt maximaal 矇矇n minuut de tijd om het nieuws duidelijk uit te leggen in het journaal. Schrijf een korte tekst die je gaat gebruiken. Bepaal na het maken van de tekst of je het nieuws hiermee binnen de gestelde tijd kunt vertellen. Oefen een paar keer. Een aantal leerlingen krijgt de opdracht om (in afwezigheid van elkaar) een voor een de uitleg te geven.

Opdracht 2 - Stiftgedicht en ready made
Vat het artikel samen door een een van beide dichtvormen toe te passen. Bij een stiftgedicht lak je de tekst (digitaal) op een paar woorden na weg. Je zorgt dat de overgebleven woorden een klein gedicht vormen dat vertelt over het onderzoek. Bij een ready made zoek je een aantal woorden die al bij elkaar staan en die een gedicht zouden kunnen vormen. Je breekt de zin(nen) alleen zo op, dat het stukje tekst de vorm van een gedicht krijgt. Kies voor de ready made een stukje tekst dat goed de conclusies of de overgebleven vragen van de onderzoekers weergeeft.

Opdracht 3 - Tweet
Een museum vindt het nieuws zo belangrijk dat het een tweet wil sturen over het bericht. Schrijf een tekst van 140-280 tekens waarin je erover vertelt en kort beschrijft hoe de onderzoekers tot hun conclusies zijn gekomen.