Oranje van het EK


Oranje is klaar op het EK. Tot afgrijzen van iedereen is het elftal al in de achtste finales gestrand. De media zijn niet mals: met koppen en beoordelingen die niets aan de verbeelding overlaten.

filosofie - smadelijke - propageren - verkwanselen - ontmanteling - het is armoede troef - gedegen - consultatie - schaduwen - gotspe - gezegend - rimram - verzengende

Leerdoel 
Ik kan de beoordeling van Oranje in de tekst kort samenvatten.

Opdracht 1 - Vragen
Lees de tekst en bespreek en beantwoord daarna met een klasgenoot de onderstaande vragen.

1. Wat wordt bedoeld met het woord filosofie (alinea 1)?
2. Op welke manier gebruikt de schrijver de tekst op de aanvoerdersband in alinea 2?
3. Wat voor functie heeft alinea 3 in et geheel van de tekst?
4. Wat wordt bedoeld met de zin: "Oranje laat niets na voor de geschiedschrijving" (alinea 5)?
5. Wat voor een vergelijking maakt de schrijver in alinea 6 tussen Dumfries en de rest van het team?
6. Leg aan de hand van voorbeelden in alinea 7 uit wat het woord gotspe betekent.
7. Wat bedoelt de schrijver met "Allemaal ingehouden voetbal" (alinea 9)?
8. Wat wordt bedoeld met de uitdrukking "voetballen volgens de wet van de remmende achterstand" (alinea 10)?
9. Leg in eigen woorden uit: "Ze zijn gezegend met heerlijke functionele techniek, zonder overbodige rimram" (alinea 10).

Opdracht 2 - Stiftgedicht / ready made
De tekst is een vlijmscherpe beoordeling van het spel van Oranje. Kies een aantal woordgroepen of zinnen uit de beoordeling en maak daarmee een stiftgedicht of een ready made. Bij een stiftgedicht lak je de tekst weg en houd je verspreid over de tekst een aantal zichtbare woorden over die een gedicht of een zin vormen. Bij een ready made kies je een aantal woorden of zinsdelen op één plaats in de tekst en geef je die door zinsaabreking de vorm van een (kant-en-klaar) gedicht. Kijk voor meer informatie over stiftgedichten op Schrijvenonline.org. Kijk voor meer informatie over ready mades op Poëzieverrijkt.nl.

Opdracht 3 - Beeldende taal
De tekst barst (!) van het figuurlijke taalgebruik. Verzamel (met een klasgenoot) tien voorbeelden en licht ze kort toe.