Verkiezingen


Woensdag zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De nodige partijen kiezen de kloof tussen stad en platteland als thema. Nieuwsuur onderzocht de geschiedenis van de samenhang tussen stad en platteland, westelijk en oostelijk Nederland, Randstad en gebied daarbuiten. 

Bron 
Nieuwsuur Kloof met Randstad is van alledag: 'Buiten Holland was er geen Gouden Eeuw'

Woordenschat 
Zie opdrachten

Leerdoel 
Ik kan de kloof toelichten. 

Opdracht 1 - Woordenschat
Kies zes belangrijke begrippen uit de video. Geef bij elk begrip een korte uitleg waarmee je de geschiedenis van de kloof verduidelijkt.

Opdracht 2 - Mindmap
Bekijk de video en vat daarna de kern samen in een mindmap. Bedenk na het bekijken van de video eerst welke deelonderwerpen er te zien zijn in de video. Zet die rondom het centrale onderwerp dat in het midden van je blad komt. 

Opdracht 3 - Aanvulzinnen
Vul de zinnen aan en zet ze daarna in een logische volgorde.
1. Toen ...
2. Voor Holland ...
3. Een van de belangrijkste oorzaken ...
4. De Gouden Eeuw ...
5. ... verdwenen. 
6. Deze kloof ...
7. ... besloten. 
8. Buiten Holland ...


De verkiezingen gaan over de provinciale staten en daarmee ook over de Eerste Kamer, die nieuwe wetten toetst. Het belang van de verkiezingen is groter dan op het eerste gezicht lijkt. 

Bron 

Woordenschat 
Zie opdrachten

Leerdoel 
Ik kan vertellen waar de verkiezingen over gaan. 

Opdracht 1 - 5w1h
Geef antwoord op de 5w1h-vragen. 

Opdracht 2 - Column
Schrijf een korte reactie op de column bestaande uit vier alinea's. Kies uit de volgende onderwerpen: 
- Gemopper 
- Kansen
- Thuisblijven 
- Goed recht 

Opdracht 3 - Aanvulzinnen
Vul de zinnen aan en zet ze daarna in een logische volgorde.
1. Ten eerste ...
2. De Eerste Kamer ...
3. Je mag concluderen ...
4. Niet stemmen ...
5. Deze verkiezingen ...
6. Ten tweede ...
7. ... verstandig. 
8. ... de Provinciale Staten.