Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit maart, 2018 weergeven

Actief beleid jihadkinderen

Lees het artikel Frankrijk helpt jihadkinderen: ook de gekidnapte kinderen van Abdelhakim. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ de autoriteiten
▢ justitie
▢ repatriëren

Leerdoel:
▢ Ik kan de situatie van een hoofdpersoon in enkele zinnen beschrijven
▢ Ik kan argumentatie in enkele zinnen weergeven

Opdracht:
1. Beschrijf in enkele zinnen de situatie van Abdelhakim.
2. Beschrijf in enkele zinnen hoe Frankrijk omgaat met jihadkinderen.
3. Beschrijf in enkele zinnen de argumenten van Frankrijk voor dat beleid.
4. Nederland kent geen actief beleid. Leg uit waarom. Zie ook de links onder het artikel.

Wachtwoorden op straat

Lees het artikel Miljoenen Nederlandse wachtwoorden online

Woordenschat
▢ circuleren = rondgaan
▢ vitale functies = de belangrijkste taken
▢ de krochten = onderaardse holen
▢ de database = een verzameling digitale gegevens
▢ infiltreren = binnendringen
▢ cruciale = doorslaggevende

Opdracht
Ontwerp een kaartje met alle aanbevelingen en waarschuwingen uit de tekst.

De vuursalamander slaat terug

Lees Hoop voor vuursalamander: herstel amfibieënpopulatie mogelijk na verpletterende schimmelziekte


Woordenschat
▢ het sprankje = vonkje, kleine hoeveelheid
▢ de populatie = groepen
▢ bezwijken = sterven, er niet meer tegen bestand zijn
▢ delicate = teer, fijn
▢ het amfibie = dier dat op land en in water kan leven
▢ relevante = van belang zijnde
▢ de contreien = omgeving
▢ behoedzaam = voorzichtig
▢ vernuftige = slim bedachte
▢ bemonsteren = nemen van monsters
▢ resistentie = weerstand
Opdracht Noteer van elke alinea de kern. Doe dat zo kort mogelijk, zonder de inhoud te kort te doen.

Pas op voor de badeend

Lees het artikel Badeenden zitten vol ziekteverwekkende bacteriën en schimmels

Woordenschat
▢ potentieel = mogelijk
▢ immuunsysteem = afweersysteem
▢ bacterie = eencellig organisme dat zich snel kan vermenigvuldigen
▢ schimmel = plantje dat behoort tot de zwammen en op dode of levende stoffen groeit

Opdracht
Maak een infographic ter grootte van een foto die kan worden toegevoegd aan het artikel.

De strijd tegen de plastic eilanden

Leerdoel:
▢ Ik kan de hoofd- en bijzaken van een tekst benoemen
▢ Ik kan ze in een schema weergeven

Woordenschat:
▢ fijnmazig = heel klein (met heel kleine openingen, bij een net)
▢ het object = het voorwerp ▢ relatief = in vergelijking met ▢ de microplastics = heel kleine plastic deeltjes (< 5 mm) ▢ de ton = 1000 kilogram
Opdracht
Lees het artikel Plasticsoep in Stille oceaan veel groter dan gedacht.
HV leest ook het artikel Wat 10.004 plastic dopjes over ons strandgedrag zeggen
Lees alleen, maak geen aantekeningen.
Bij de volgende les hangen grote vellen in de klas. Aan het begin van de les noteer je hierop hoofd- en bijzaken die je je herinnert. Schrijf bij je bijdrage (in het klein) je naam.
Samen maak je op deze manier een schema. We zullen het schema in die les met elkaar beoordelen.


Woede over campagnefilmpje

Leerdoel:
▢ Ik herken standpunten in een tekst
▢ Ik kan standpunten kort toelichten
▢ Ik kan overeenkomsten en verschillen in standpunten bespreken

Woordenschat:
▢ representeren
▢ de ophef
▢ de spreekbuis
▢ abject
▢ demoniseren
▢ dehumaniseren
▢ het target


Opdracht
Lees het artikel Kritiek op PVV-spot: Rutte noemt filmpje onsmakelijk, moslimorganisaties 'sprakeloos'
Neem een A4 en breng de standpunten in de tekst in kaart.
Licht ze waar nodig kort toe.
Bespreek kort de overeenkomsten en verschillen.
Neem het blad mee naar de volgende les.


Stephen Hawking overleden

Op 14 maart overleed de grote wetenschapper Stephen Hawking. Media keken terug op zijn leven en zijn betekenis. Lees het artikel Natuurkundige Stephen Hawking (76) overleden. Maak daarna de opdracht. Leerdoel:  O Ik kan de kern van een tekst aanwijzen door kernwoorden te kiezen
O Ik kan de kern van een tekst vertellen met een aantal kernwoorden

Opdracht
Noteer de kernwoorden. Leg ze kort uit. Maak hierbij ook duidelijk wat de betekenis van de woorden is in de tekst.

In de volgende les krijg je vijf kernwoorden. Die woorden leg je kort uit. Maak hierbij ook duidelijk wat ze betekenen in de tekst. Je mag daarbij de tekst gebruiken. Je mag daarbij geen aantekeningen gebruiken.

De duurzaamheidshow - 23 maart

Op maandag 5 maart beginnen de leerlingen van Tiener College de voorbereidingen van De (eerste) duurzaamheidshow. Deze talkshow produceren zij tot de zomervakantie zes keer. Voor elke talkshow staan de onderwerpen en het materiaal op deze website. Iedere leerling leest al het materiaal en specialiseert zich in één onderwerp. Tijdens de talkshow heeft de leerling de rol van presentator, gast of publiek. De presentator bedenkt vragen over alle vijf onderwerpen en interviewt hierover zijn of haar vijf gasten. De leraar kiest de gasten. Iedere gast weet werkelijk alles over zijn of haar onderwerp. Het publiek kijkt, luistert, geniet en beoordeelt de inhoud en spreekvaardigheid van de presentator(en) en gasten. Maandag 12 maart maken de leerlingen van Tiener College in de klas voor de eerste keer De duurzaamheidshow.

Onderwerpen van De duurzaamheidshow van 23 maart (onder voorbehoud):


Diesels verdwijnen De dieselauto is steeds minder populair. Autofabrikanten proberen de voordelen van de die…

Denken over vroege mens kantelt méér en méér

Lees het artikel Grottenkunst toont: neaderthalers veel minder primitief dan gedacht. Maak daarna de opdrachten.

Woordenschat:
▢ primitief
▢ het fenomeen ▢ inferieur ▢ het motief ▢ cognitief ▢ de speculatie
▢ het stereotype ▢ de genetica
Leerdoel: ▢ Ik kan de hoofdgedachte benoemen ▢ Ik kan argumenten van de schrijver benoemen
BK 1. Wat is de aanleiding voor het schrijven van dit artikel? 2. Waardoor ontstond een stereotype van de neanderthaler? 3. Waarom is het aannemelijk dat de neanderthalers ook taal kenden? 4. Welke twee manieren van onderzoek naar grottenkunst noemt het artikel? 5.  Wat wordt bedoeld met gut feeling (alinea 10)? 
GT 1. Welke twee manieren van onderzoek naar grottenkunst noemt het artikel? 2. Geef twee redenen waarom negatief werd gedacht over de neanderthaler. 3. Welk voorbeeld van inkleuren (alinea 13) geeft Roebroek? 4. Wat bedoelt Roebroek met archeologische verschillen (alinea 5)? 5. In welke alinea´s laat de schrijver het belang van deze ontdekking het sterkst …

De duurzaamheidshow - 12 maart

Op maandag 5 maart beginnen de leerlingen van Tiener College de voorbereidingen van De (eerste) duurzaamheidshow. Deze talkshow produceren zij tot de zomervakantie zes keer. Voor elke talkshow staan de onderwerpen en het materiaal op deze website. Iedere leerling leest al het materiaal en specialiseert zich in één onderwerp. Tijdens de talkshow heeft de leerling de rol van presentator, gast of publiek. De presentator bedenkt vragen over alle vijf onderwerpen en interviewt hierover zijn of haar vijf gasten. De leraar kiest de gasten. Iedere gast weet werkelijk alles over zijn of haar onderwerp. Het publiek kijkt, luistert, geniet en beoordeelt de inhoud en spreekvaardigheid van de presentator(en) en gasten. Maandag 12 maart maken de leerlingen van Tiener College in de klas voor de eerste keer De duurzaamheidshow.
Onderwerpen van De duurzaamheidshow van 12 maart (onder voorbehoud):


Vrije natuur Dieren in natuurgebieden extra voedsel geven, zeker in winterse tijden, of niet? De voorbije w…