Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit februari, 2019 weergeven

Bekladde graven

Bekijk de clip Joodse graven beklad met hakenkruizen in Frankrijk

Leerdoel:
▢ Ik kan onderwerp en hoofdgedachte van een fragment bepalen
▢  Ik kan vragen die aan bod komen benoemen
▢  Ik kan deze vragen beantwoorden met het fragment
▢ GT/HV Ik kan antwoord geven op minder beantwoorde vragen met behulp van een extra bron

Opdracht:
1. Wat is het onderwerp van de clip?
2. Wat is de hoofdgedachte van de clip?
3. Welke vragen worden in de clip beantwoord?
4. Welke vraag wordt het beste beantwoord?
5. Wat is het antwoord?
6. Welke vraag wordt het minst goed beantwoord?
7. Welke informatie ontbreekt in het antwoord? Schrijf het op in de vorm van een vraag. GT/HV
8. Kies een van deze vragen en beantwoord hem met een extra online bron. Noteer het antwoord.
Noteer auteur, titel en vindplaats. GT/HV

Hierom leer je geschiedenis!

Gisteren verscheen in de krant een pleidooi om de Nederlandse geschiedenislessen internationaler te maken. Bovendien moeten ze eigentijdser worden. Want hoeveel aandacht is er nu voor de geschiedenis van de 21 eeuw? Lees meer over de ideeën over het geschiedenisonderwijs in Van der Schans: Ook geschiedenis van Turkije op school


Woordenschat: ▢ de grondlegger  ▢ het referentiekader ▢ het kantelpunt ▢ chronologisch ▢ pleiten ▢ de notitie ▢ het curriculum
Leerdoel: BK Ik kan een centraalstandpunt in een tekst kort benoemen ▢ GT / HIk kan een centraalstandpunt in een tekst kort benoemen / Ik kan standpunten in meerdere bronnen vergelijken met elkaar
Opdracht:
Lees de tekst goed door. Lees daarna eerste alle vragen door. Beantwoord ze daarna.

1. Wat is en blijft belangrijk in geschiedenisles volgens Van der Schans?
2. Welke veranderingen zijn volgens hem nodig?
3. Waarom vindt hij deze veranderingen nodig?
4. Wat is volgens hem het belang van het leren over je eigen geschiedenis? 5. Wa…

Ik zit op een lichtzwaardclub

Met de populariteit van Star Wars was het te verwachten. Een kleine, groeiende groep beoefent lichtzwaardvechten als serieuze sport. Het duurt niet langer meer, lijkt het, of de eerste lichtzwaardsportclubs zijn er. Lees meer over de sport in Vechten met lichtzwaarden officiële sport in Frankrijk, volgt Nederland?

Woordenschat: 
▢ fictief
▢ de conventie
▢ geëvolueerd
▢ de subcultuur
▢ in de buidel tasten

Leerdoel: ▢ BK Ik kan een tekst samenvatten m.b.v. een eenvoudige infographic ▢ GT/ HV Ik kan de kern van een tekst weergeven in een infographic / Ik kan uit andere bronnen aanvullende informatie toevoegen

Opdracht:

Uitleggen
1. Wat bedoelen we met het begrip subcultuur?
2. Wat is een conventie?
3. Wat betekent de uitdrukking in de buidel tasten?

Beoordelen 4. Welke vragen heb je na het lezen van de tekst? 5. Beoordeel de tekst vanuit het schema inleiding-kern-slot.
Samenvatten 6. Maak een infographic m.b.v. de tekst. 7. Voeg ontbrekende informatie toe uit andere bronnen. Vermeld deze bro…

Dolfijnenlekkernij

De kogelvis is in China niet langer verboden op je bord. Dankzij een slimme, eenvoudige innovatie is de vis voortaan gifvrij verkrijgbaar. Lees meer over de vis in het artikel China kweekt niet-dodelijke kogelvis en die slaat aan als delicatesse
Woordenschat:
▢ Russisch roulette ▢ de delicatesse ▢ het leeuwendeel ▢ fataal ▢ decoratief Leerdoel:BK Ik kan een tekst samenvatten m.b.v. een eenvoudige infographic ▢ GT/ HV Ik kan de kern van een tekst weergeven in een infographic / Ik kan uit andere bronnen aanvullende informatie toevoegen
Opdracht:

Uitleggen 1. Leg kort uit hoe de gifvrije kogelvis wordt gekweekt. 2. Leg de uitdrukking Russisch roulette uit (alinea 1). 3. Wat betekent het begrip het leeuwendeel (alinea 3)?
Beoordelen 4. Welke vragen heb je na het lezen van de tekst? 5. Beoordeel de tekst vanuit het schema inleiding-kern-slot.
Samenvatten 6. Maak een infographic m.b.v. de tekst. 7. Voeg ontbrekende informatie toe uit andere bronnen. Vermeld deze bronnen in de infographic. (GT…

Queer-lijst

Lees het artikel COC komt met lhbt-literatuurlijst voor scholieren.

Woordenschat:
▢ de coalitie
▢ het rolmodel
▢ lhbt
▢ representeren
▢ gender

Leerdoel:
▢ Ik kan m.b.v. kernbegrippen een nieuwsbericht samenvatten

Opdracht:
Vat het nieuws kort samen met gebruikmaking van de woordenschat. Onderstreep in je uitleg de doelen met deze nieuwe boekenlijst.

De eigenaardigheid van de VAR

Met de komst van de Video Assistent Referee zou de discussie verstommen. Het spel zou eerlijker aflopen. Iedereen tevreden. Nooit meer gedoe. Maar zo makkelijk blijkt het niet. Lees het artikel Doelpunten op de weegschaal van de videoscheidsrechter: er zal discussie blijven

Woordenschat:
▢ de trendbreuk
▢ onoorbaar
▢ de bevindingen
▢ precair
▢ de interpretatie

Leerdoel:
▢ Ik kan met enkele kernbegrippen een tekst samenvatten
▢ Ik kan argumentatie benoemen

Opdracht:
1. Welke nadelen van de VAR noemt de tekst?
2. Op welke manier liet de wedstrijd Ajax-Real Madrid die nadelen zien?
3. Vat de tekst kort samen met de vijf woorden van de woordenschat.

NASA herdenkt Oppy

NASA had ongewoon lang plezier van de Marsrover Opportunity. Het wagentje hield het niet de geplande 90 dagen, maar bijna 15 jaar vol op de rode planeet. Deze week werd het sturen van signalen gestaakt. De rover is definitief stilgevallen. Lees meer in het artikel Na maanden bellen geeft NASA het op: Marsrover Oppy is niet meer

Leerdoel: 
BB Ik bespreek minstens 3 hoofdzaken duidelijk en volledig
KGT Ik bespreek alle hoofdzaken relatief beknopt
H / V Ik bespreek alle hoofdzaken beknopt maar nauwkeurig

Opdracht:
Ontwerp en maak een infographic over de Opportunity voor in het klaslokaal. Benadruk in de lay-out de kernbegrippen.


Zorgen in de VS om AI

Wereldwijd maken landen zich zorgen over de ontwikkeling van artificial intelligence, AI. Ze weten niet waar die autonome technologie eindigt en ze vrezen dat het tot oorlogen kan leiden. Lees het artikel 'Overheid VS investeert fors in kunstmatige intelligence´. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ de kunstmatige intelligentie
▢ de data
▢ argusogen
▢ de cyberveiligheid

Leerdoel:
▢ BB Ik herken argumenten in een tekst
▢ KGT Ik benoem de belangrijkste argumenten
▢ H / V Ik bespreek de argumentatie in de tekst en maak onderscheid in hoofd- en bijzaken

Opdracht:
Presenteer de kern van het artikel in een mindmap, een collage, een schema o.i.d.

Geen pulsvisserij meer

Deze week koos een commissie van de EU voor een verbod op pulsvisserij. Dat betekent dat veel Nederlandse vissers hun bedrijf grondig moeten veranderen. De vissers zijn boos. Pulsvisserij is juist duurzaam. Ze hebben flink geïnvesteerd. En nu worden ze verplicht te stoppen. Lees verder in Vissers reageren furieus op pulsverbod

Woordenschat:
▢  innovatief
▢  de lobby
▢  de (wetenschappelijke) stelling
▢  de sector

Opdracht:
Maak een journaalfilmpje. Leg hierin het besluit en de argumenten van beide partijen uit.

Naast Australië is er ineens... niets

Het komt op een ongelukkig moment. Net nu de eerste IKEA-winkel in Nieuw-Zeeland is aangekondigd, blijkt IKEA een wereldkaart te verkopen waar het land per ongeluk op optbreekt. Pijnlijk. Lees meer in Ikea ‘vergeet’ Nieuw-Zeeland op wereldkaart.

Woordenschat:
▢ accuraat
▢ menigeen
▢ recentelijk
▢ de productiefout
▢ over de toonbank gaan
▢ de samenzwering

Leerdoel:
BB Ik kan Nieuw-Zeeland aanwijzen op de wereldkaart
KGT Ik kan Nieuw-Zeeland aanwijzen op de wereldkaart
Ik kan Nieuw-Zeeland aanwijzen op de wereldkaart
Ik kan Nieuw-Zeeland aanwijzen op de wereldkaart

Opdracht:
Schrijf een journaaltekst van een halve minuut over dit nieuwsbericht. Besteed in je bericht ook aandacht aan de introductie van IKEA in Nieuw-Zeeland en de ´samenzwering´ rondom het land.

Nieuwsdictee 15 februari 2019

1. de pilotwinkel, HEMA
2. het diskrediet, Jebroer
3. het kartel, El chapo guzman
4. sjoemelen, paardenvleesschandaal
5. autonome technologieën, AI
6. cruciale fase, Air France-KLM
7. de licentie, artikel 13 / auteursrecht
8. accuraat, IKEA-wereldkaart
9. de lobby, pulsvisserij
10. het echec, pulsvisserij

💓❤💕💗 Valentijnsdag

Op 14 februari staat de liefde centraal. Een heiligendag die inmiddels heel commercieel is geworden. Iedere winkel zorgt dat de weken vóór Valentijnsdag de toepasselijke cadeautjes in het oog springen. Valentijnsdag betekent een flinke omzet aan met name kaarten, ballonnen, snoep, bonbons en bloemen. Lees meer over de geschiedenis van het feest in Geschiedenis van Valentijnsdag en Oorsprong van Valentijnsdag.

Woordenschat: 
zie opdracht

Leerdoel:
▢ Ik kan m.b.v. twee of meer bronnen een onderwerp presenteren

Opdracht:
1. Lees de teksten, noteer de kernbegrippen van beide teksten
2. Presenteer met deze woorden het onderwerp ¨het onstaan van Valentijnsdag¨
3. Doe dat met een korte tekst, een gedicht, een rap, een mindmap o.i.d.


Leerlingen voelen zich bedrogen

Een middelbare school in Veenendaal heeft nepleerlingen toegelaten tot de school. Dat gebeurde in het kader van een nieuw televisieprogramma. Docenten en leerlingen zijn boos. Ze voelen zich beetgenomen.

Opdracht:
Zoek een artikel over deze kestie en beantwoord de onderstaande vragen.

1. Wat was het doel van het televisieprogramma?
2. Waarom wilde de directie meedoen?
3. Waren de nepleerlingen wel of geen acteurs?
4. Hoe ontdekten docenten dat de leerlingen niet echt waren?
5. Media spreken over ethische bezwaren. Wat bedoelen ze daarmee?
6. Wat zijn de bezwaren van leerlingen van de school?

Het voetbal rouwt

Deze week kwam een einde aan de onduidelijkheid. De verdwenen voetballer Sala is verongelukt met een privévliegtuigje. Zijn nieuwe club Cardiff zal hem nooit in het team zien spelen. Lees meer in het artikel Emiliano Sala: hoe een droomtransfer veranderde in een nachtmerrie

Woordenschat: 
▢ koesteren
▢ het voetbalwalhalla
▢ nihil
▢ waardig
▢ achter de schermen

Leerdoel: 
BB
KGT 
H


Opdracht:
1. Lees de tekst.
2. Beschrijf daarna zonder de tekst te bekijken de volgende onderwerpen:
2a - wat bekend is over het ongeluk
2b - de manier waarop clubs stilstonden bij Sala's verdwijning
2c - de twist tussen de twee clubsGegrepen door Lego en techniek

David maakt armprotheses van Lego: 'Ik wilde ook twee handen'

Woordenschat: 
▢ het syndroom
▢  onvolgroeid
▢  de fascinatie
▢  de prothese

Leerdoel: 
BB
KGT
H


Opdracht:
Zoek een bron die de werking van spieren uitlegt en vertelt wat bij spierziekten in de spieren gebeurt. Maak daarmee een korte presentatie, een nieuwsitem (evt. op film) of een instructievideo. Bespreek hierin ook het nieuws over de lego-protheses.

Duizenden jongeren protesteren

Donderdag 7 februari organiseerden jongeren een succesvolle eerste Nederlands klimaatprotest. Media volgden hun mars op de voet. Lees meer over hun beweegredenen in Betoog leerling Spinoza Lyceum: stop met dat papier

Woordenschat: 
▢ beducht
▢ de ambitie
▢ de impact
▢ het beleid
▢ economisch
▢ ecologisch

Leerdoel:
BB
KGT
H
V

Opdracht:
1. Benoem de belangrijkste inhoud in vijf punten.
2. Benoem de kenmerken van deze tekst.
3. De tekst is een live blog. Waarom zetten steeds meer media dit in?
4. Benoem de belangrijkste functies van een live blog.
5. Welke gebeurtenissen zijn bijzonder geschikt voor een liveblog?
6. Becommentarieer de live blog. Wat zijn verbeterpunten?

Nieuwsdictee 8 februari 2019

1. de absentie, klimaatspijbelaars
2. het Greta-effect, klimaatspijbelaars
3. de interim-president, Venezuela
4. de CO2-heffing, het klimaatakkoord
5. de farmaceut, de medicijntekorten
6. de exercitie, Donald Tusk
7. de EU-president, Donald Tusk
8. de migratieachtergrond, achterblijvers
9. de voorwendselen, achterblijvers
10. de raketinstallatie, nieuwe gesprekken MH17
11. de claim, nieuwe gesprekken MH17


Na de vakantie achtergebleven

Soms kiezen ouders met een migratieachtergrond ervoor om hun al oudere kind verder te laten opgroeien in het buitenland. Ze nemen hen mee naar hun land van herkomst en vertellen de kinderen niets over hun bedoelingen.In het artikel Tientallen jongeren blijven achter in buitenland lees je waarom ouders soms die keuze maken.

Woordenschat:
▢ het voorwendsel
▢ de migratieachtergrond
▢ de omgangsvorm
▢ mondig
▢ het gareel

Leerdoel: 
BB 
KGT Opdracht:
Schrijf een journaaltekst van maximnaal een halve minuut. Zorg dat je de kern van de tekst navertelt. Wees selectief met argumenten en cijfers in het artikel.

Oeps.

De Brexit verloopt uiterst gespannen. De EU betreurt het vertrek van Groot-Brittannië. En in Groot-Brittannië is de verdeeldheid groot en doen politici hun uiterste best een goed akkoord te sluiten met de EU. De EU-president liet zich gisteren iets ontvallen dat alles nog meer frustreert. Lees meer over het incident in Britse woede over Tusks 'speciale plaats in de hel voor radicale brexiteers'.

Woordenschat:
▢  de hoon
▢ de spot
▢ kleingeeestig
▢ de mentaliteit
▢ zelfgenoegzaam
▢ de exercitie

Leerdoel: 
BB
KGT
H
V

Opdracht:
1. Licht de opmerking van de EU-president kort toe.
2. Benoem de verschillende reacties op de opmerking.
3. Wat vertelt de tekst over het proces van de Brexit? Vertel puntsgewijs. 4. Wat vind jij van de opmerking van de EU-president? Onderbouw je mening met argumenten.


Roken weggelegd voor de alleroudsten

In Hawaï zul je in de toekomst lang moeten wachten om je eerste sigaret op te steken. De reden is dat Hawaï de sigaret snel wil uitbannen. Komende jaren gaat de minimumleeftijd waarop je mag roken hard omhoog tot ze bij de honderd zijn. Lees meer over het Hawaïaanse wetsvoorstel in Hawaï wil af van sigaretten: vanaf 2024 alleen nog te koop voor 100-jarigen.Woordenschat:
▢ radicaal
▢  de beleidsmakers
▢  het wetsvoorstel
▢  legaal
▢  het object
▢  de ban

Leerdoel:
BB
KGT
H
V

Opdracht:
1. Maak een team van 2-4 leerlingen.
2. Lees de tekst en bespreek de kern.
3. Ga op onderzoek en verzamel diverse manieren om het roken te ontmoedigen. Spreek goed af hoe je hierbij te werk gaat.
4. Presenteer de diverse manieren kort en leg uit welke in jullie ogen het meest effectief zal zijn. Beargumenteer jullie beoordeling.

De school uit marcheren

Het begon met Greta Thunberg. Ze woont in Zweden en zei niet meer naar school te gaan. Niet zolang de regeringen geen ingrijpende maatregelen iezen voor een beter klimaat. Nu volgen in Europa steeds meer andere jongeren haar voorbeeld. Ze organiseren marsen en spijbelen een dag om te protesteren tegen nog te weinig ingrijpende maatregelen voor het klimaat. Lees meer over de marsen

Woordenschat:
▢ de mars
▢ de absentie
▢ de navolging
Leerdoel:  ▢ BB ▢ KGT ▢ H ▢ 

Opdracht:   Schrijf een briefje aan school waarin je vertelt dat je naar de mars wilt gaan, waarom je dat wilt en in hoeverre je recht hebt op verlof voor deelname. Denk aan een passende aanhef en een passend slot.Nieuwsdictee 1 februari 2019

1. het authenticiteitsbewijs, online verkoop namaak merkkleding
2. annuleren, kou VS
3. Celsius, kou VS
4. het regime, schadeclaim in Syrië vermoorde journalist
5. Oost-Timor, schadeclaim in Syrië vermoorde journalist
6. Joegoslavië, schadeclaim in Syrië vermoorde journalist
7. de compensatie, schadeclaim in Syrië vermoorde journalist
8. de executie,  schadeclaim in Syrië vermoorde journalist
9. de cyclus, Kumbh Mela India
10. de reïncarnatie, Kumbh Mela India
11. reële, populariteit Poetin Rusland
12. de annexatie, populariteit Poetin Rusland
13. de abcessen, ziek vee Polen
14. veterinaire, ziek vee Polen
15. de illegaliteit, ziek vee Polen

Hoe maak je een ijstijd?

Britse wetenschappers publiceerden deze week over hun onderzoek naar temperatuurdalingen in de 15e tot en met 19e eeuw. Ze beweren dat verschillende oorzaken zorgden voor een koude periode, zeg maar ´een kleine ijstijd´. Lees meer over deze koude periode
Woordenschat: 
▢ de kolonisering
▢ de malaise
▢ het monster
▢ de analyse
Leerdoel: BB  Je beschrijft het broeikaseffect. ▢ KGT Je beschrijft de gevolgen van het broeikaseffect door de mens en voor de mens. ▢ H Je beschrijft de werking en gevolgen van het menselijk broeikaseffect voor verschillende gebieden. ▢ Je waardeert de oorzaken van het menselijk broeikaseffect. 
Opdracht:
1. Beschrijf de hoofdgedachte in 1-2 regels.
2. Noteer alle oorzaken die de tekst noemt.
3. Licht de oorzaken van de kleine ijstijd toe.