Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2019 weergeven

Fijne herfstvakantie!

Het is tijd voor de eerste vakantie van het jaar! Geniet van je vrije week! Ook in de vakantieweek verschijnen nieuwe opdrachten op MNMweek. Hopelijk zit er (voor na de vakantie) iets voor je bij.

Hoe Maarten Luther een Playmobil-poppetje werd

31 oktober is traditiegetrouw hervormingsdag. Op deze dag herdenken mensen de Reformatie die begon met stellingen van Maarten Luther tegen misstanden in de (katholieke) kerk. Lees meer over Luther en zijn invloed in het artikel Maarten Luther succesvolste Playmobilfiguurtje ooit.

Woordenschat
▢ vroom
▢ de overlevering
▢ de anitisemiet
▢ de tegenstrever
▢ de Reformatie

Leerdoel
▢ Ik kan de rol van Maarten Luther in de Reformatie benoemen

Opdracht
1. Wat kom je door de tekst te weten over Maarten Luther?
2. Waarom veroorzaakte de eerste lading poppetjes een rel?
3. Leg de pointe in de laatste alinea van het artikel uit.
4. Maarten Luther was fel gekant tegen beelden in de kerk. Hoe zal hij een Playmobilversie van zichzelf hebben ervaren? Motiveer je antwoord.
5. Het artikel spreekt over ´moderne denkbeelden´. Geef twee voorbeelden van vernieuwende denkbeelden van Luther. Gebruik een extra bron.


Een feest tegen het verdriet

Eind oktober, begin november, als het donkere najaar is aangebroken, herdenken christenen de doden bij Allerzielen en Allerheiligen. In Zuid-Amerika, waar veel katholieke gelovigen zijn, barst een uitbundige viering van deze dagen los. Lees hoe deze dagen er in bijvoorbeeld Mexico uitzien in het artikel Mexico viert: Día de los Muertos: de dag van de doden.

Woordenschat
▢ de satire
▢ associëren
▢ het volksfeest
▢ Allerzielen
▢ Allerheiligen

Leerdoel
▢ Ik kan het doel van Allerzielen en Allerheiligen uitleggen

Opdracht
1. Wat is het doel van Día de los Muertos?
2. Waarom hebben Mexicanen juist schedels en skeletten gekozen als symbolen van het feest?
3. Wat is de herkomst van Catrina?
4. Wat is het verschil tussen Día de los Muertos enerzijds en Allerheiligen en Allerzielen anderzijds?
5. Wat herdenken mensen bij Allerheiligen (1 november) en Allerzielen (2 november)?Een klap voor de bokswereld

Het aantal dodelijke slachtoffers onder boksprofs ligt ongewoon hoog. Onlangs overleed opnieuw een bokser kort na een wedstrijd. De zorgen in de bokswereld zijn groot. De sport is geliefd, maar de gevaren worden steeds duidelijker.

Alweer een bokser overleden, wat is er aan de hand?

Woordenschat
▢ professioneel
▢ het element
▢ de nalatenschap (eren)

Leerdoel
▢ Ik geef voorbeelden van veiligheidsmaatregelen in de bokssport

Opdracht
1. Wat wordt bedoeld met wreed element (alinea 1)?
2. Wat wordt bedoeld met het eren van de nalatenschap (alinea 3)?
3. Wat zijn nu al belangrijke maatregelen om de bokssport veilig te maken?
4. Welke mogelijke nieuwe maatregelen worden in de tekst genoemd?
5. Bespreek de maatregelen bij vraag 3 en 4 met je buurman/buurvrouw. Op welke manieren zou de bokssport volgens jullie nog veiliger gemaakt kunnen worden?

Rijke natuur in zonneparken

Zonde, zou je denken bij het toenemen van zonneparken. We geven landschap op voor eindeloze rijen panelen. Onderzoekers zochten uit wat het effect van de grote verzamelingen zonnecollectoren is op de natuur. De uitslag verbaast. Lees meer over het effect van zonneparken op de natuur in het artikel Van een veld vol zonnepanelen worden insecten heel blij.

Woordenschat
▢  de collector
▢  de biodiversiteit
▢  minnen
▢  de habitat
▢  de kaalslag
▢  funest

Leerdoel
▢ Ik kan vertellen hoe zonneparken de natuur kunnen stimuleren

Opdracht
Je bent verslaggever. Je doet voor radio of tv verslag over het onderzoek naar natuur en zonneparken. Zorg dat je in twee minuten verslag kunt doen over het nieuws. Vertel in uitleg over:
- hoe natuur in het zonnepark werd onderzocht
- wat de conclusies van het onderzoek zijn
- hoe eerder onderzoek die conclusies tegensprak

Divali en de verstikkende lucht van New Delhi

Zondag 27 oktober begint het vijf dagen durende feest van Divali. In India en in Indiase gemeenschappen in het buitenland gaat de viering gepaard met véél lichtjes en héél véél vuurwerk. Voor overbevolkte Indiase megasteden als New Delhi is het vuurwerk onmogelijk geworden. De smog van industrie en auto´s is al niet te beteugelen. Met vuurwerk van miljoenen inwoners erbij is de lucht verstikkend. Twee jaar geleden werden maatregelen van kracht. Lees hoe men het vuurwerk aan banden legde in het artikel Hoe valt feest van licht te rijmen met extreme luchtvervuiling in Delhi? (het artikel verscheen in 2017).

Woordenschat
▢ de agglomeratie
▢ de fijnstof
▢ de piekwaarden
▢ de smog
▢ lamleggen

Leerdoel
▢ Ik kan de ernstige luchtverontreiniging in Indiase steden verklaren

Opdracht
1. Leg in je eigen woorden uit wat wordt gevierd bij Divali.
2. Bespreek kort de verschillende oorzaken van de luchtverontreiniging.
3. Verklaar de piek in de luchtverontreiniging in oktober en november.
4.Wie zullen…

Stikstofoverschot, reden voor boerenprotesten

Boeren protesteren want hun bedrijven moeten stikstof reduceren en bedrijven dichtbij natuurgebieden moeten kleiner worden of verdwijnen. Bekijk de video Gevaarlijk voor mens én natuur: alles wat je moet weten over stikstof.

Woordenschat
▢ de stikstofverbinding
▢ de stikstofcrisis
▢ verrijken
▢ voedselarm

Leerdoel
▢ Ik kan belangrijke gevolgen van het stikstofoverschot bespreken

Opdracht
Bekijk de video en maak aantekeningen voor de onderstaande opdracht.
Maak over het onderwerp van de video een woordweb waarin je de verschillende relaties (oorzaken en gevolgen) zo goed mogelijk uitlegt.

Games vol trucjes

Achter iedere game zit niet alleen een heleboel code, maar ook veel listigheid. Gameontwikkelaars maken de games zo goed dat jij ze wilt blijven spelen. Welke trucjes ze daarbij gebruiken zie je in deze interactieve video: Zo word jij verleid langer te gamen en meer uit te geven.


Woordenschat
▢ manipuleren
▢ met hagel schieten
▢ het verdienmodel

Leerdoel
▢ Ik kan voorbeelden geven van beïnvloeding binnen games
▢ Ik kan een vergelijking maken tussen die beïnvloeding en beïnvloeding van koopgedrag in winkels

Opdracht
Bekijk de video en beantwoord de vragen.
1. Wat zijn belangrijke trucs die gameontwikkelaars gebruiken?
2. Welke vergelijkingen maakt de gameontwikkelaar met beïnvloeding in winkels?
3. Welke belangrijke uitkomsten van onderzoek naar games hoor je in de video?
4. Denk mee. Welke twee belangrijke feiten over gaming ontbreken in de video en horen wel te worden genoemd?

Rake medicijnen

De ontwikkeling van medicijnen kost heel veel geld. Vooral medicijnen die zijn gemaakt voor een weinig voorkomende ziekte zijn buitengewoon duur. En bij geen enkel medicijn is het gegarandeerd dat het bij iedereen (even) goed werkt. Wetenschappers doen daarom onderzoek om medicijnen zo nauwkeurig mogelijk in te kunnen zetten. Lees hoe ze dat doen in het artikel Op maat gemaakt medicijn voor ziek meisje: 'Eindelijk bewezen dat dit kan'
Woordenschat
▢ de medicatie
▢ de stofwisselingsziekte
▢ de sondevoeding
▢ het symptoom
▢ het defect
▢ het DNA-profiel
▢ de DNA-afwijking
▢ de ethische vraag
▢ profijt hebben

Leerdoel
▢ Ik kan het verschil tussen gewone medicatie en gepersonaliseerde medicijnen uitleggen

Opdracht

A
Vat het artikel samen met behulp van de woorden van de woordenschat. Je hoeft niet alle woorden in je samenvatting te gebruiken. Leg van de woorden die je niet gebruikt kort uit waarom ze in het artikel voorkomen.

B
Bespreek kort de ethische vragen die in het artikel ter spr…

Onder de 2 is een sprintje naar de maan

Eliud Kipchoge liep 12 oktober als eerste de 42.195 km van de marathon binnen twee uur. Een prestatie die je kunt vergelijken met de eerste landing op de maan. Kipchonge maakte gebruik van een aantal uitgekiende hulpmiddelen. Dat maakt zijn prestatie niet minder groot, maar is wel de reden dat de wereldatletiekfederatie zijn tijd niet als een officieel record beschouwt. Lees meer over deze historische marathon in Aangepaste kleding, voeding en aerodynamica: zo liep Kipchoge zijn recordtijd.

Woordenschat ▢ de windtunnel ▢ de luchtweerstand ▢ de haas ▢ de formatie ▢ de aerodynamica
Leerdoel ▢ Ik kan uitleggen met welke hulpmiddelen Eliud Kipchoge de marathon binnen twee uur kon lopen

Opdracht
Eén minuut paper Schrijf na het lezen in één minuut uit het hoofd zoveel mogelijk belangrijke feiten op. Daarna wissel je je paper uit met je buurman/buurvrouw en vul je waar nodig de tekst van elkaar aan.

Interviewvragen  Lees de tekst en vat hem samen in vijf vragen voor Eliud Kipchoge. Wissel d…

'Waar houdt hijzij van?'

Frankrijk stopt met de aanduidingen jongensspeelgoed en meisjesspeelgoed in winkels. Het stuurt aan op een onderscheid. Ook in Nederland bestaat huiver om te labelen op gender. De minister juicht de Franse bewustmaking toe. Lees meer daarover in het artikel Minister: Weg met seksistisch speelgoed.

Woordenschat
▢ seksistisch
▢ de emancipatie
▢ genderneutraal

Leerdoel
▢ Ik kan een (eigen of in een artikel besproken) standpunt toelichten

Opdracht
1. Wat is de hoofdgedachte van de tekst?
2. Vergelijk hoofdgedachte en titel. In hoeverre past de titel bij het artikel?
3. Welke verbanden worden in de tekst gelegd?
4. In hoeverre vind je deze verbanden terecht?
5. Beschrijf kort je eigen standpunt over dit onderwerp.
6. Bedenk vier stellingen bij het onderwerp van de tekst.
7. Evt. kunnen ze in de klas worden besproken.

Koerden onder vuur

De Amerikanen vertrekken, de Koerdische milities komen onder vuur te liggen van het Turkse leger. De hele wereld is verontwaardigd over het conflict dat zonder aanwezigheid van de Amerikanen onafwendbaar is geworden. Lees in het profiel dat de Volkskrant maakte wie de Koerden zijn en waarom de hele wereld zich met hun lot bemoeit.

Woordenschat
▢ schatplichtig
▢ etnisch
▢ de autonomie
▢ het zelfbehoud
▢ de slagkracht
▢ afzijdig

Leerdoel:
▢ Ik kan uitleggen waarom de hele wereld zich met het lot van de Koerden bemoeit

Opdracht
Lees de tekst en maak in tweetallen een woordweb/infographic over vier belangrijke onderwerpen in de tekst.

1. het vroegere plan voor een Koerdische staat
2. de rol van de Koerden in de strijd tegen IS
3. de leefomstandigheden van de vier groepen Koerden
4. het lot van de Koerden nu


Hieperdefriet hoera!

Aardappeleters zijn we in Nederland al lang. De eerste bordjes werden geserveerd in 1593. Friet eten doen we nog maar relatief kort. 150 jaar wel te verstaan. Reden voor een feestje. Lees meer over onze jubilerende frietcultuur in Hoera! Het frietje bestaat 150 jaar en dat wordt gevierd met een smulgids

Woordenschat
▢ fluctueren
▢ een toevlucht nemen
▢ ambachtelijk
▢ Angelsaksisch
Leerdoel
▢ Ik kan het ontstaan van de frietconsumptie uitleggen
Opdracht
1. Noteer de tien belangrijkste feiten die de tekst noemt.
2. Bedenk bij elk feit een vraag zodat je een tiental Veelgestelde vragen (FAQ's) krijgt.
3. Geef de tien vragen aan je buurman of buurvrouw en laat de vragen beantwoorden op papier. Beantwoord zelf zijn of haar vragen.
4. Kijk (samen) de vragen na.

Boeren voelen zich klemgezet

Boeren in Nederland protesteerden deze maand. Ze zeggen klem te zitten tussen de relatief lage prijzen voor hun producten en toenemende, dure milieu-eisen. Ze vinden dat ze veel te veel verantwoordelijk worden gehouden voor de belasting van het milieu. Lees over onderzoek naar hun impact in het artikel Nederlandse boeren hebben laagste milieu-impact ter wereld

Woordenschat
▢ de voetafdruk
▢ de pesticiden
▢ de antibiotica
▢ de intensieve landbouw

Leerdoel
▢ Ik kan verschillende oplossingen van de landbouw tegen mileubelasting noemen

Opdracht
1. Welke uitleg geeft de tekst van het begrip voetafdruk?
2. Op welke manieren belasten landbouw en veeteelt volgens de tekst het milieu?
3. Welke oplossingen noemt voor die belasting de tekst?
4. Welke vragen komen daarnaast aan bod in de tekst?
5. In hoeverre beantwoordt de tekst deze vragen?

Schoten op de synagoge

Duitsland is opgeschrikt door een aanslag op een synagoge. Het is het zoveelste voorbeeld van oprukkend rechts-extremisme. De overheid zoekt naarstig naar manieren om joodse instanties goed te beschermen, maar ze schiet tekort door de hoge kosten en de nood aan agenten. Lees meer in het artikel Extreemrechts in Duitsland: 'Het is cool om neonazi te zijn'.

Woordenschat
▢ het kat-en-muisspel ▢ hoog in het vaandel staan ▢ het rechts-extremisme ▢ de rechts-radicalen
Leerdoel ▢ Ik kan het begrip rechts-extremisme uitleggen

Opdracht
1. Bespreek de dilemma´s die de tekst noemt. 2. Welke kenmerken van rechts-extremisme noemt de tekst? 3. Wat wordt in de tekst bedoeld met het kat-en-muisspel? 4. In hoeverre geeft de tekst een verklaring voor rechts-extremisme? 5. In hoeverre heeft de tekst een verklaring voor de toename van rechts-extremisme?

Spelen met vuur?

De IPCC evalueerde in opdracht van de VN de risico´s van de klimaatverandering. Lees het artikel 130 klimaatexperts, 37 landen, één signaal: 'De wereld slaat op hol' dat in tien punten de grootste bedreigingen op een rij zet.


Woordenschat
▢ de grilligheid
▢ onstuimig
▢ de biodiversiteit
▢ de afkalving
▢ de erosie

Leerdoel
▢ Ik kan de belangrijkste risico´s van de klimaatverandering kort toelichten

Opdracht
1. Teken de tien bedreigingen die het artikel uitlegt. Gebruik heel beperkt tekst in je tekeningen. 2. Neem na het maken van de tekeningen de proef op de som. Iemand laat een van de tien punten zien met een tekening en weinig tekst op het bord. Wie weet waarom het gaat legt kort de tekening uit. Dit onderdeel kan ook in kleine groepen worden gedaan.

Onvermijdelijk statiegeld

Een meerderheid in de Tweede Kamer verwacht niet dat blikjes en plastic flesjes snel uit ons zwerfafval zullen verdwijnen. Ze wil daarom producenten nog één kans geven om een stevige vermindering te realiseren, anders komt er liefst zo snel mogelijk een statiegeldsysteem. Lees meer over de voorstellen in het artikel Kamer wil statiegeld op blikje.

Woordenschat
▢ reppen
▢ de circulaire economie
▢ nijpend
▢ substantiële
▢ de reductie

Leerdoel
▢ Ik kan voor- en nadelen van een statiegeldsysteem bespreken

Opdracht


1. Wat zijn de voornaamste gevolgen van blik en plastic in het zwerfafval?
2. Bespreek de voordelen van statiegeld die de tekst noemt.
3. In hoeverre noemt de tekst nadelen van staiegeld?
4. Waarom is het voorstel de producenten nog één kans te geven?
5. Wat is samenvattend het precieze voorstel?

B
Bedenk een post (afbeelding(en) en tekst) waarin je de problematiek en de voordelen van een statiegeldsysteem aan het publiek uitlegt. Bepaal zelf welke feiten uit de tekst daarnaast n…

Kat ❤ baasje?

De meeste katten zijn heel sociaal. Ze moeten ook wel innig van hun baasjes houden.  Wetenschappers proberen te achterhalen hoe katten hun baasjes zien? Houden ze oprecht van ze of zijn ze ze vooral dankbaar om hun voer? Lees meer over het onderzoek in het artikel Wetenschappers breken zich het hoofd: Houdt uw kat wel van u?

Woordenschat
▢ prangende
▢ eigengereid
▢ ongebonden
▢ solidair

Leerdoel
▢ Ik kan uitleggen in hoeverre is bewezen dat katten zich binden aan hun baasje
Opdracht
Maak in een woordweb kernachtig duidelijk hoe wetenschappers het onderzoek interpreteren.

Het klimaat rond Greta

Bij de klimaatvergadering van de VN deed Greta Thunberg haar verhaal. Haar emotionele oproep kreeg op social media een massaal antwoord: hulde, navolging, maar ook veel persoonlijke kritiek. Wat maakt dat Greta naast veel instemming ook grote verontwaardiging oproept? Lees een analyse in het artikel Waarom roept dit meisje zoveel gemengde reacties op?

Woordenschat
▢ de analyse
▢ authentiek
▢ integer ▢ de ophef
▢ venijn
▢ het doembeeld
▢ cruciaal
Leerdoel ▢ Ik kan belangrijke argumenten noemen van voor- en tegenstanders van grote klimaatmaatregelen

Opdracht
1. Hoe verklaren deskundigen de ophef rond Greta?
2. Hoe schatten deskundigen het effect van Greta's speech in?
3. Wat is het doel van dit artikel?
4. Vat de tekst in 2 á 3 zinnen samen en gebruik daarbij de woorden van de woordenschat.

Vogels in het nauw

Onderzoek in de VS en Canada spreekt van een grote terugloop in aantallen vogels. Diverse factoren dringen de vogels terug. Het nieuws over de VS en Canada heeft voorspellende waarde voor Europa, zeggen deskundigen. Ook daar nemen de aantallen als we niet oppassen sterk af. Lees het artikel Dramatische terugloop vogelpopulatie: ‘Cijfers zijn schokkend’

Woordenschat:
▢ de bevinding
▢ gerenommeerd
▢ de populatie
▢ het monitoringsprogramma

Leerdoel
▢ Ik kan de teruglopende vogelpopulatie verklaren

Opdracht
Vat de tekst samen in een tweet (144 tekens).

Zicht op aarde 2?

Astronomen kijken reikhalzend uit naar de ontdekking van een planeet vergelijkbaar met de aarde. Onlangs brachten ze het nieuws naar buiten over een vier jaar geleden ontdekte en lange tijd onderzochte exoplaneet die enige gelijkenis vertoont met onze wereld. Lees over deze planeet in het artikel Eerste exoplaneet met waterdamp ontdekt in 'bewoonbare' zone.

Woordenschat
▢ de exoplaneet
▢ de zone
▢ het algoritme
▢ de waterdamp
▢ de ruis
▢ de kanttekening

Leerdoel
▢ Ik kan de betekenis van de ontdekte exoplaneet toelichten

Opdracht

A
1. Hoe zoeken astronomen naar planeten?
2. Wat zijn de kenmerken van de gevonden exoplaneet?
3. Wat maakt de planeet niet direct leefbaar?
4. Waarom is ook nog nader onderzoek nodig?

B
Maak een storyboard van circa tien plaatjes voor een animatie/video over de zoektocht naar exoplaneten. Noteer bij elk plaatje de benodigde informatie uit het artikel.


'Nudgige' duwtjes in de rug

Op allerlei manieren heb je te maken met beïnvloeding om je te verleiden tot besluiten. Denk maar aan gepersonaliseerde reclames op internet, de slimme opstelling van producten in de winkel en de invloed van de mensen in je naaste omgeving. Nudging is een bijzondere vorm van zetjes in de richting van bepaald gedrag. In het artikel Zo gebruiken organisaties nudges om ons de juiste keuze te laten maken leggen twee deskundigen uit hoe we die ´duwtjes´ krijgen.

Woordenschat
▢ impulsief
▢ alternatieve
▢ de autonomie
▢ het fenomeen

Leerdoel
▢ Ik kan met voorbeelden uitleggen wat nudging (´duwtje´) is

Opdracht

A
1. Leg met een voorbeeld uit de tekst uit wat nudging is.
2. Wat is het verschil tussen nudging en manipulatie?
3. Wat zijn voordelen van nudging?
4. In hoeverre noemt de tekst ook nadelen van nudging? Bespreek eventuele nadelen kort.
5. Op welke manier kun je zelf aan nudging doen?

B
1. Vorm een tweetal en kies samen de vijf belangrijkste uitspraken uit het artikel.
Noteer ze door de ee…

Sportonderzoek

Bij veel Nederlanders staat sport onder druk. Ze slaan vaak over. Onderzoek naar sportgedrag wijst op diverse oorzaken. Of ze sporten zelden of nooit. Lees over de uitkomsten van het onderzoek in Waarom sport de een vaker dan de ander?

Woordenschat
▢ sociaaleconomisch
▢ de interventie
▢ de leefbaarheid

Leerdoel
▢ Ik kan factoren bespreken die ons sportgedrag beïnvloeden
▢ Ik kan manieren bespreken om sportgedrag te stimuleren

Opdracht
1. Welke factoren spelen een rol in ons sportgedrag?
2. Welke interventies om sport te stimuleren noemt het artikel?
3. Hoe definieert het artikel het begrip leefbaarheid?
4. Vat de interventies samen in een slogan.

Onderzoek naar ALS hoopvol

Onlangs overleed oud-voetballer Fernando Ricksen aan de gevolgen van ALS. Onderzoekers zoeken koortsachtig naar het ontstaan en daarmee naar mogelijke genezing van deze spierziekte. Ze zijn hoopvol. ALS moet uiteindelijk kunnen worden genezen. Lees meer over het onderzoek in het artikel Fernando Ricksen stierf aan ALS, ooit hoeft dat niet meer: 'Ik ben ervan overtuigd'

Woordenschat
▢ het DNA-profiel ▢ het gen ▢ de mutatie ▢ de risicofactor
Leerdoel ▢ Ik kan uitleggen hoe onderzoekers zoeken naar het ontstaan van ALS
Opdracht Maak een kleine infographic bij de tekst over de werkwijze bij het ALS-onderzoek. Breid de infographic eventueel uit met informatie over kenmerken en gevolgen van ALS. Zoek daarvoor zelf een bron. Vermeld de bronnen op de goede wijze bij je infographic.

Anoniem recht

De moord op advocaat Derk Wiersum leidde tot veel discussie en grote zorgen over betrokkenen bij rechtszaken. Moeten hun namen niet langer bekend zijn, zodat ze veilig zijn voor verdachten die wraak willen nemen? En is het haalbaar om bijvoorbeeld advocaten anoniem hun werk te laten doen? Lees meer over de discussie in het artikel ‘De kans bestaat dat advocaten in de toekomst anoniem te werk moeten gaan’.

Woordenschat
▢ hiërarchisch
▢ nietsontziend
▢ de vaandeldrager

Leerdoel
▢ Ik kan vragen, standpunten en argumenten in een artikel (schematisch) in kaart brengen

Opdracht

A
1. Welke vragen worden in het artikel gesteld?
2. Welke standpunten worden ingenomen?
3. Wat zijn de argumenten bij de standpunten?
4. Welke standpunten mis je bij de gestelde vragen?
5. Geef kort je eigen standpunt weer bij de verschillende vragen.

B
Bereid als tweetal een gesprek over een van de vragen voor. Bedenk vijf vragen die jullie de klas gaan stellen. Bedenk welke afspraken je voorafgaand aan het gesprek maak…

´Please do touch´ is de regel in dit museum

Een museum zijn, of liever gezegd een belevenis, waar je de mooiste Instagramposts op een presenteerblaadje krijgt. Dat is de ambitie van het nieuwe ´Instagrammuseum´ in Amsterdam. Met een flink prijskaartje en een hoop lol. Lees meer over deze nieuwe trekpleister in het artikel De ‘Instagram experience’ Wondr in Noord is het walhalla voor selfie-junkies.

Woordenschat
▢ het geesteskind
▢ het walhalla
▢ de millennial
▢ het marketingplan

Leerdoel
▢ Ik kan de doelen van de ´Instagram experience´ Wondr toelichten

Opdrachten

A
1. Wat vormde de inspiratie voor het museum?
2. Wat zegt de oprichtster over de wensen en behoeften van tieners en jongeren van nu?
3. Wat draagt bij aan de aantrekkingskracht van het museum?
4. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor het museum?
5. Vind je de titel bij het artikel passen? Motiveer je antwoord.

B
Vat de tekst samen door een serie Veelgestelde vragen te bedenken en de vragen van een duidelijk antwoord te voorzien.

Het bomenstadion

Het is uitzonderlijke kunst. Een bos op een voetbalgrasmat. En het is voorwerp van discussie vanuit diverse kampen. Lees meer over het kunstbos in In dit stadion kijken de toeschouwers niet naar voetbal, maar naar een bos van 299 bomen.

Woordenschat
▢ het passe-partout
▢ de installatie
▢ de visionair
▢ het voorland
▢ de respons
▢ unheimisch
▢ het activisme
▢ het alarmisme
▢ de scherpslijper
▢ het prestigeproject

Leerdoel
▢ Ik kan betekenissen van het kunstwerk bespreken

Opdracht
1. Bespreek kort hoe het kunstwerk totstandkwam.
2. Bespreek kort de betekenis.
3. Bespreek kort voor wie en waarom het kunstwerk omstreden is.
4. Bedenk een ontwerp voor een affiche voor dit kunstwerk. Bedenk welke informatie uit de tekst je in het ontwerp gebruikt.
5. Schrijf de betekenis op van de woorden van de woordenschat.

Lees het artikel Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:  Leerdoel: ▢ BB ▢ KGT ▢ H ▢ V Opdracht:

Klaar met hiv

Onderzoekers in Gent brachten belangrijk nieuws over hiv-genezing. Ze hebben een belangrijke stap gezet om het virus helemaal uit het lichaam te kunnen verbannen. Lees meer over hun onderzoek in het artikel Genezing hiv stap dichterbij: wetenschappers bereiken doorbraak

Woordenschat
▢ het restvirus
▢ de immuuncel
▢ de aidsremmer
▢ chronisch

Leerdoel
▢ Ik kan de ontdekking van de hiv-onderzoekers kort toelichten

Opdracht
Versla het nieuws voor tv. Lees het nieuwsbericht en schrijf een tekst van enkele zinnen. Draag de tekst in tweetallen aan elkaar voor, als een nieuwslezer of verslaggever. Luister goed naar elkaar of het nieuwsbericht voldoende wordt samengevat. Geef elkaar feedback over de inhoud.

Een voorschot op de intocht

Al minstens zes jaar gaat de naderende sinterklaasviering gepaard met een stevige discussie. Voorstanders vinden dat het feest niet zonder kan. Tegenstanders vinden zwarte piet een kwalijk stereotype. Lees het artikel Alleen roetveegpieten tijdens landelijke intocht en Sinterklaasjournaal en bekijk de video voor een overzicht van het debat.

Leerdoel
▢ Ik kan de belangrijkste motieven voor het behouden en het veranderen van zwarte piet bespreken

Opdracht
Vat de belangrijkste argumenten voor en tegen de traditionele zwarte piet samen in een kleine infographic.Streep door ´Gouden Eeuw´

Het is een ingrijpende stap. Maar niet verrassend gelet op de termen die eerder al sneuvelden. Het Amsterdam Museum gaat het ingeburgerde begrip Gouden Eeuw niet langer gebruiken. Lees mer over hun beweegredenen in het artikel Amsterdam Museum schrapt term ‘Gouden Eeuw’

Woordenschat
▢ associëren
▢ het perspectief
▢ symptomatisch
▢ etnisch
▢ domino-effect

Leerdoel
▢ Ik kan de omstredenheid van het begrip Gouden Eeuw uitleggen

Opdracht
Beschrijf kort jouw stanpunt. Gebruik daarbij de woorden van de woordenschat. We hanteren geen minimum- of maximumlengte voor je tekst. Zorg wel dat je je mening goed onderbouwt.

Voorbij de borden, voorbij de regels

Als YouTuber zoek je misschien een beetje de grens van wat kan en gewoon is. Twee Nederlandse jongens belanden zo in een Amerikaanse cel: ze waren de verboden Area 51 binnengelopen. Lees meer over hun aanhouding en YouTube-video´s in het nieuwsbericht Nederlandse YouTubers op borgtocht vrij na arrestatie bij Area 51. Lees ook het artikel waarnaar onderaan dit nieuwsbericht wordt verwezen.

Leerdoel
▢ Ik kan een discussie voeren en kort verslag doen van standpunten en argumenten

Opdracht
Debatteer met elkaar over de vraag welke regels voor het maken van nieuws zouden moeten gelden. In welke gevallen mag een nieuwsmaker de regels (een beetje) overtreden? Zou een vlogger hetzelfde moeten mogen (ook al is het een beetje burgerlijk ongehoorzaam) als een journalist die iets aan de kaak wil stellen? Of moet je geen verschil maken? Voer een discussie in kleine groepen en maak op een flapover of A3 een overzicht van argumenten die ter sprake komen.

Grappige wetenschap

Wetenschap met een knipoog en een lach, daar gaat het om bij de Ig Nobelprijzen. Kort voor de echte Nobelprijzen worden ze uit gereikt. Dit keer ook met Nederlandse prijswinnaars. Lees meer over hun onderzoek in het artikel Vieze bankbiljetten zijn soms schoner dan knisperend nieuwe biljetten.

Woordenschat
▢ multiresistent
▢ groezelig
▢ de infectiebron
▢ het micro-organisme

Leerdoel
▢ Ik kan de methode en de uitkomsten van het bankbiljettenonderzoek uitleggen

Opdracht
Schrijf een grappige Nederlandse zestig seconden durende acceptance speech waarin je kort het onderzoek uitlegt en een paar keer leuk uit de hoek komt.

Weggooien? Gedraag je!

We gooien veel te gemakkelijk spullen weg. SIRE, verantwoordelijk voor een beetje meer bewustzijn in Nederland, lanceerde een campagne tegen weggooigedrag. Lees meer over de aanleiding in het artikel Je slijptol kapot? Laat ’m maken!

Woordenschat
▢ de campagne
▢ ideële
▢ defecte
▢ de detailhandel
▢ de grijpstuiver
▢ het consumentenvertrouwen

Leerdoel
▢ Ik kan aanleiding en bedoeling van de SIRE-campagne toelichten

Opdracht
Vat de tekst samen in een eigen slogan en een activiteit die mensen doet nadenken over hun weggooigedrag.

Prinsjesdag

De derde dinsdag van september: Prinsjesdag. De dag waarop Den Haag uitloopt om de Koning en de Koningin te zien en politici en andere genodigden luisteren naar de staat van het land en een vooruitblik op het nieuwe politieke jaar in de Troonrede.

Woordenschat
▢ het parlementaire jaar
▢ de Staten-Generaal
▢ de Algemene Beschouwingen

Opdracht (maak ze alle of kies een deel)

A Beantwoord de onderstaande vragen.
1. Wat vind je in het koffertje?
2. Wat bedoelen we met het nieuwe parlementaire jaar?
3. Hoe wordt dat jaar geopend?
4. Wat bedoelen we met de Staten-Generaal?
5. Wat zijn veelvoorkomende onderwerpen in de Troonrede?
6. Waarom biedt de minister van Financiën het koffertje aan de Tweede Kamer aan?
7. Wat zijn de Algemene Politieke Beschouwingen?
8. Wat zijn de Algemene Financiële Beschouwingen?
9. Waarom wordt een verschil gemaakt tussen de twee?
10. Wanneer staan de plannen voor het nieuwe jaar vast?

B Schrijf met wat je weet over Prinsjesdag een eigen korte troontrede. Kies uit ve…

Zorgen om lessen op salafistische scholen

Deze week werd een onderzoek bekendgemaakt naar lessen op salafistische scholen. Seksuele diversiteit en islamistische opvattingen botsen in deze lessen. Veel media wijzen erop dat een belangrijke waarde in de Nederlandse samenleving is om ruimte te laten. Lees meer over het onderzoek in het artikel 'Leerlingen salafistische scholen moeten zich afkeren van samenleving'.

Leerdoel
▢ Ik kan de hoofdvraag en deelvragen in een tekst benoemen
▢ Ik kan de uitkomsten van het onderzoek samenvatten
▢ Ik kan de belangrijkste reacties op het onderzoek noemen

Opdracht
1. Maak een lijst met voor jou onbekende woorden. Schrijf de betekenis erachter (uit woordenboek of in je eigen woorden).
2. Wat is de hoofdvraag in de tekst? Noteer ook het antwoord op de vraag.
3. Wat zijn de deelvragen in de tekst? Beperk je tot 3 á 4 vragen. Noteer ook het antwoord op de vragen.
4. Beschrijf kort de uitkomst van het onderzoek.
5. Beschrijf de belangrijkste reacties op het onderzoek.
6. Welke vragen blijve…

Omstreden tentoonstelling

Den Bosch staat aan de vooravond van een tentoonstelling waar veel over te doen is geweest. En als hij straks is geopend, zal het nog niet klaar zijn met de discussie. Columninst Nynke de Jong onderstreept in elk geval dat zij toch graag deze tentoonstelling ziet komen. Lees haar column Kunst kan ons nog iets leren over de propaganda van het huidige rechts-extremisme.

Woordenschat
▢ de aanstoot
▢ evident
▢ fascistisch
▢ de ideologie

Leerdoel
▢ Ik kan een argumentatie samenvatten en onderbouwd reageren

Opdracht

A Lees de column en zoek informatie over de tentoonstelling die hierin wordt genoemd. Beantwoord daarna de onderstaande vragen.
1. Om welke redenen is de tentoonstelling omstreden?
2. Om welke redenen vindt de columnschrijver de tentoonstelling belangrijk?
3. Reageer kort op haar standpunt en argumenten.

Lees de column en zoek informatie over de tentoonstelling die hierin wordt genoemd. Reageer in een column van 4-5 alinea´s ophet nut van de tentoonstelling. In hoeverre ben je het…

Naar beheersbaar toerisme

Toerisme is voor elk land een belangrijke bron van inkomsten, maar kent ook lasten. Hoe meer het toerisme toeneemt, hoe meer regulering het vraagt. Nieuw onderzoek raadt Nederland aan zelf te kiezen welk toerisme we vooral willen aanbieden. In het artikel Hoe blijft Nederland leuk met al die toeristen? worden voordelen, nadelen en oplossingen kort besproken.

Woordenschat
▢ doodgemoedereerd
▢ onorthodox
▢ de spreiding
▢ het instrument
▢ het time slot

Leerdoel
▢ Ik kan kort problemen en oplossingen van (tveel) toerisme bespreken

Opdracht
Lees de tekst en concentreer je bij het lezen op voordelen, nadelen en oplossingen van (te) veel toerisme.
1. Welke belangrijke nadelen van toerisme noemt de tekst?
2. Welke directe en indirecte inkomsten heeft Nederland uit toerisme?
3. Typeer kort de belangrijkste oplossingen om toerisme meer te sturen.
4. In hoeverre geeft de tekst aan welke oplossingen het beste werken? Motiveer je antwoord.


Noodklok: veel jonge ´tandartsmijders´

Een grote groep kinderen blijft weg bij de tandarts. Dat heeft grote gevolgen volgens de tandartsen en moet worden gestopt. Lees wat zij willen in het artikel 'Honderdduizenden kinderen nog altijd niet naar tandarts'.

Leerdoel
▢ Ik kan verbanden binnen een tekst uitleggen
▢ Ik kan verbanden tussen teksten en andere media uitleggen

Opdracht
1. Waarvoor zijn tandartsen bang?
2. Wie moet volgens de tandartsen vooral actie ondernemen en wat moeten zij doen?
3. Waarom verwijst de tekst naar het AD (Algemeen Dagblad)?
4. Bekijk de video over niet kunnen slapen van de tandpijn. Leg het verband uit tussen deze video en het bericht over ´tandartsmijders´.
5. Bekijk de video over 6-jarigen. Leg het verband uit tussen deze video en het bericht over ´tandartsmijders´.
6. Bekijk de tekst (lees globaal) over gezondheid in Nederland. Leg het verband uit tussen deze video en het bericht over ´tandartsmijders´.

Stopcontact Noordzee

Met de komst van windmolenparken moet op en nabij de Noordzee een infrastructuur worden aangelegd om de energie aan land te brengen. De NOS berichtte erover met een artikel en een korte video: Eerste 'stekkerdoos' op Noordzee klaar voor gebruik.

Leerdoel
▢ Ik kan een onderwerp grafisch samenvatten

Opdracht
Vat met de onderstaande opdracht de informatie van artikel en video samen in een infographic. Let op dat je de hoeveelheid tekst beperkt.
1. Lees de tekst en noteer 4-5 kernbegrippen.
2. Verdeel de begrippen in een logische volgorde op een A4.
3. Noteer met behulp van de tekst onder elk kernbegrip een korte uitleg.
4. Vergelijk je samenvatting op het A4 met de tekst en controleer of je alle belangrijke informatie hebt opgeschreven.
5. Kies bij de uitleg op het A4 afbeeldingen die de tekst ondersteunen.
6. Maak een (digitale) definitieve versie van je infographic.

Dorian raast vernietigend over de Bahama´s

De orkaan Dorian teistert het Caribisch gebied. Hij hield verschrikkelijk huis op de Bahama´s. Het grootste deel van de gebouwen is uiteengeslagen. De Volkskrant bracht de impact van Dorian in beeld met een korte tekst en foto´s: ‘Je beseft pas hoe krachtig zo’n stroming is als je er middenin staat’.

Leerdoel
▢ Ik kan informatie uit meerdere bronnen verwerken

Opdracht
1. Vat de informatie die de tekst en foto´s je geven samen in enkele zinnen of steekwoorden.
2. Zoek een recent bericht over Dorian. Lees de tekst en noteer enkele zinnen of steekwoorden.
3. Schrijf met de informatie uit (bron) 1 en 2 een kort bericht over de stand van zaken.Mugabe overleden: leider, macht-hebber

Oud-president Mugabe is overleden. Wie terugkijkt op zijn leven en loopbaan herkent daarin zeker te weten wat andere grote machthebbers deden. Wat als regeren begon, werd uiteindelijk koste wat kost vasthouden aan de macht. Lees meer over zijn leven in het profiel Zimbabwaanse oud-president Robert Mugabe (95) overleden.

Leerdoel
▢ Ik kan met behulp van enkele vragen / het kiezen van kernwoorden een tekst samenvatten

Opdracht
Maak een van de volgende opdrachten.

Beantwoord de vragen.
1. Wat bedoelt de schrijver met ¨een vaker vertoonde lijn¨ (alinea 2)?
2. Geef drie voorbeelden van wat Mugabe omstreden maakte.
3. Welke rol speelde kolonialisme in het leven van Mugabe?
4. Wat was een belangrijke overeenkomst tussen Mugabe en Mandela?
5. Wat was een belangrijk verschil tussen Mugabe en Mandela?
6. In hoeverre geeft de tekst een oordeel over Mugabe? Motiveer je antwoord.

Lees de tekst. Schrijf daarna gedurende één minuut op wat je hebt onthouden.

C Onderstreep in elke alinea het belangrij…

Beetje ´ontschermen´ zou goed zijn

Regelmatig doen media onderzoek naar jongeren en social media. De volkskrant liet het onderwerp weer eens onderzoeken. Ditmaal was de uitkomst opvallend: het mag van jongeren ook wel een beetje minder (eigenlijk). Lees de belangrijkste uitkomsten in het artikel Volkskrant-onderzoek: jongeren zijn zelf ook bezorgd over hun schermgebruik.

Leerdoel
▢ Ik kan de kern van een tekst in woord en beeld samenvatten

Opdracht
1. Lees het artikel en vat de belangrijkste inhoud samen in 5 uitspraken
2. Maak met de 5 uitspraken een ontwerp voor een infographic
3. Lees de tekst nogmaals globaal door en voeg evt. ontbrekende hoofdzaken aan je infographic toe
4. Laat een klasgenoot je infographic beoordelen en feedback geven
5. Werk de infographic netjes uit

De best beveiligde school van Nederland

De drie Nederlandse prinsessen gaan inmiddels allemaal naar de middelbare school, en nog wel in hetzelfde gebouw. Hoe zit het met de beveiliging daar? Merkt de hele school aldoor dat er prinsessen in de klassen zitten? Zie je beveiliging op iedere hoek van de gang? Lees erover in het artikel Hoe beveilig je een middelbare school waar drie prinsessen op zitten?

Opdracht
Stel, je legt voor tv of een vlog uit hoe de prinsessen worden beveiligd. Wat kun je daarover vertellen dankzij de tekst? Bereid je uitleg voor. Kies voor een van de volgende vormen:
uitleg door jou alleenuitleg als duovraaggesprek als duo - één van jullie stelt vragen, de ander geeft antwoord

Niets verspild

Het zomaar weggooien van producten als de T.H.T.-datum is verstreken, is definitief voorbij. Winkels bedenken inventieve en lucratieve manieren om het weggooien van producten tot een minimum te beperken. Lees hoe ze dat doen in het artikel Strijd tegen voedselverspilling: 'Een leuke competitie tussen supermarkten'.

Woordenschat
▢ het filiaal
▢ dynamisch
▢ gereduceerd
▢ de discounter

Leerdoel ▢ Ik kan de probleemstelling en oplossingen in een artikel kort bespreken

Opdracht
1. Welk maatschappelijk probleem behandelt de tekst?
2. Waarom nemen winkels het nu serieus?
3. Welke verschillende oplossingen noemt de tekst?
4. Wat bemoeilijkt het oplossen van het probleem?
5. Welke oplossingem kun je nog meer bedenken?

Bijbaan thuis op de bank

Steeds meer kinderen en jongeren combineren school en vrije tijd met een eigen bedrijfje. Lees meer over zulke mini-ondernemingen in het artikel Aantal kindondernemers blijft stijgen: 'Hoef ik geen krantenwijk te lopen'
Woordenschat
zie opdracht
Leerdoel
▢ Ik noem belangrijke aandachtspunten bij het starten van een mini-onderneming

Opdracht
1. Noteer de economische begrippen die in de tekst staan. 2. Noteer de betekenis achter elk begrip. 3. Leg het verband tussen de begrippen uit in een mindmap. 4. Noteer de hoofdgedachte in één zin en geef voor zover nodig nadere toelichting in enkele zinnen. 5. Noteer de tips die de tekst geeft voor (startende) kindondernemers.
Extra: Lees ook het artikel waar onder de tekst naar wordt verwezen.  6. Noteer de hoofdgedachte in één zin en geef voor zover nodig nadere toelichting in enkele zinnen. 7. Voeg de economische begrippen in de tekst aan je mindmap toe. 8. Noteer de tips die deze tekst geeft voor (startende) kindondernemers.

Groenland rood van woede

Deze zomer verraste president Trump door weer even als makelaar op te treden. Hij was benieuwd welk prijskaartje hangt aan Groenland. Lees meer over zijn vraag en de reacties in het artikel ‘Trump wil Groenland kopen van Denemarken’

Woordenschat
▢ het onroerend goed
▢ autonome
▢ de status
▢ ontginnen
▢ illustere

Leerdoel
▢ Ik kan 

Opdracht
1. Vat de tekst samen op hoofdlijnen
2. Verwerk twee gegevens uit je samenvatting in een tekst of slogan om Groenland als vakantieland te promoten. 

Niksen is niet niks

Als je het buitenland mag geloven, kunnen we in Nederland benijdenswaardig goed niksen. Sterker, je mag ons wat hen betreft wel de uitvinders van de kunst van het niksdoen noemen. Lees in het artikel  ‘Niksen’ op z’n Nederlands schijnt iets begerenswaardigs te zijn: zo doe je het meer over de bijna-mode van het nietsdoen.

Woordenschat
▢ de paradox
▢ de connotatie
▢ het antidotum
▢ genereren

Leerdoel
▢ Ik kan een gebeurtenis of ontwikkeling kort uitleggen
▢ Ik kan een begrip of begrippenparen kort uitleggen

Opdracht
Beantwoord de onderstaande vragen over de tekst.
1. Hoe kwam het Nederlandse niksen op de kaart te staan?
2. Wanneer spreken we van niksen? Noteer de voorwaarden die de tekst noemt.
3. Waarom kijkt het buitenland met zekere jaloezie naar het Nederlandse niksen?
4. Wat wordt bedoeld met aandachtseconomie (alinea 8-9)?
5. Waarom kun je niksen zien als een vorm van rebellie (alinea 9)?
6. Vat de kern samen met de woorden van woordenschat.
7. Welke adviezen voor geslaagd niksen ge…

Grote zorgen om de Amazone

Wereldwijd zijn er grote zorgen over het lot van de Amazone. Reusachtige rookwolken, afkomstig van brandende bosgebieden, maken dat het bij tijd en wijle overdag donker wordt in Braziliaanse steden. Niemand lijkt vat te hebben op de boeren en houthandelaren die voortdurend voor branden zorgen in het regenwoud. Lees meer over de branden in het artikel Amazone wordt 'de longen van de aarde' genoemd, maar klopt dat wel?

Woordenschat
▢ de fotosynthese
▢ de vochthuishouding
▢ de verwoestijning
▢ de atmosfeer

Leerdoel
▢ Ik kan de kernbegrippen in een tekst aanwijzen en met behulp van de context uitleggen
▢ Ik kan de hoofdgedachte van een tekst samenvatten

Opdracht
1. Onderstreep of noteer de belangrijkste begrippen in de tekst. Beperk je niet.
2. Kies uit deze begrippen de belangrijkste vijf. Zet ze in een logische volgorde naast elkaar.
3. Verdeel de overgebleven begrippen over deze vijf en schrijf ze eronder.
4. Vat zonder iets op te schrijven met de vijf rijtjes begrippen de tekst …

Storm in een glas frisdrank

Onlangs verscheen een nieuw Kinderen voor Kinderen-liedje van Jochem Myjer en Tjeerd Oosterhuis. Onderwerp: het lekkere van vet vakantievoedsel. Op sociale media ontstond kort de discussie of de inhoud van het liedje wel zo verstandig is. Lees meer over de reacties en tegenreacties in het artikel Jochem Myjer over kritiek op ‘ongezond’ kinderliedje: ‘Dit is typisch Nederlands gezeik’

Woordenschat
▢ snedige
▢ de ophef
▢ geopperde
▢ de criticaster
▢ educatieve
▢ gewraakte
▢ een strak regime

Leerdoel
▢ Ik kan met behulp van de inhoud de aanleiding voor een tekst afleiden
▢ Ik kan de hoofdgedachte van een tekst in enkele woorden samenvatten
▢ Ik kan reacties in een tekst in enkele woorden samenvatten

Opdracht
Beantwoord de vragen. Verwerk de woorden van de woordenschat in je antwoorden.
1. Wat is de aanleiding voor het artikel?
2. Wat is de hoofdgedachte van het artikel?
3. Geef de verschillende reacties op de kritiek in enkele woorden weer. Schrijf bij elke reactie van wie hij afkomstig is.

Opeens een muur, middenin de stad

Op 13 augustus 1961 werd de stad Berlijn opeens met een harde grens opgedeeld. Het prikkeldraad van die dag werd later vervangen door een betonnen muur. Achtentwintig jaar later in 1989 - dertig jaar geleden - zou de muur pas verdwijnen. Lees meer over de bouw van de muur in het artikel De tunnelgravers van de DDR: 'We moesten mijn oma er echt doorheen slepen'.

Leerdoel
▢ Ik kan de kern van een tekst samenvatten in enkele vragen en antwoorden

Opdracht
Vat de tekst samen in 5-8 veelgestelde vragen over de muur. Voeg aan elke vraag een beknopt antwoord van 3 á 4 regels toe.

Terugknokken met 100% openheid

Jaarlijks organiseren steden ´prides´ en ´roze dagen´ om de aandacht te vestigen op seksuele diversiteit. Op die dagen wordt tegelijkertijd de vrijheid gevierd, maar ook gewezen op de acceptatie die in veel landen nog geheel of grotendeels ontbreekt en de afwijzing die ook nog in Nederland voorkomt. In het interview Mes op zijn keel omdat hij homo is, maar meester Peter knokte terug: 'Later was er applaus in de klas' vertelt een oud-leraar (nu voorlichter) hoe hij omging met weerstand.

Woordenschat
▢ het godshuis
▢ van huis uit
▢ de weerstand
▢ verbaal

Leerdoel
▢ Ik beschrijf hoe de geïnterviewde Peter omgaat met weerstand

Opdracht
1. Vat de inleiding in één zin samen.
2.Waarom vertelt de tekst over Kerstmis?
3. Op welke manieren heeft Peter homoseksualiteit bespreekbaar proberen te maken?
4. Wat was het resultaat van die aanpakken? 5. Hoe omschrijft Peter een veilige school? 6. Waarom bezoekt Peter de moskee?