Posts

Posts uit 2019 weergeven

Rommelkonten gezocht!

Afbeelding
Marie Kondo is wereldberoemd om haar opruimkunsten. Op Netflix laat ze zien hoe het moet. Lees meer over haar ´opruimimperium´ in het artikel 'Ontspullen' met opruimgoeroe Marie Kondo: word jij hier blij van? Beantwoord daarna de vragen.


Woordenschat: 
▢ zie vragen

Leerdoel:
▢ Ik kan met behulp van de overige tekst (context) de betekenis van een woord afleiden
▢ Ik ruim vandaag mijn tas en mijn kluisje op (beloofd)

Opdracht:
1. Geef een goed Nederlands woord voor consultants.
2. Noem een ander woord (synoniem) voor item (alinea 2).
3. Noem een ander woord voor lanceren (alinea 5).
4. Noem een ander woord voor tendens (alinea 6).
5. Noeem een ander woord voor minimalistischer (alinea 7).
6. Wat betekent de uitdrukking de drempel overtrekken (alinea 8)?
7.Welke tijd is het drukst voor professionale opruimers en waarom (alinea 9)?
8.Waardoor maken steeds méér jonge mensen gebruik van hen (alinea 10)?
9. Noem een ander woord voor imperium (alinea 12).
10. Noem een ander woord voor t…

Zeepaardjes

Afbeelding
Op zee sloeg een groot aantal containers overboord. De waddenkust kampt nu met een onophoudelijke stroom afval. En dat is maar een klein deel. De meeste lading blijft voorlopig in zee, in het water of op de bodem. Lees meer hierover in Dobberende My Little Pony's in Noordzee bieden kansen voor wetenschap. Maak daarna de opdracht.


Woordenschat:
▢ de oceanograaf
▢ het ecosysteem
▢ de rederij
▢ de microplastics

Leerdoel: 
1F ▢ Je beoordeelt een tekst(deel)
1S ▢ Je beoordeelt een tekst(deel)  2F  ▢ Je beoordeelt verbanden binnen een tekst, zoals argumenten voor en tegen ▢ Je beoordeelt relaties tussen teksten, zoals overeenkomsten en verschillen 2S  ▢ Je kunt van een aantal eenheden in de tekst de functie benoemen, zoals argumenten voor en tegen, probleem en oplossing, voor- en nadelen 3F  ▢ Je kunt de talige middelen aanwijzen die gebruikt zijn om een tekstdoel te bereiken ▢ Je kunt de tekst opdelen in betekenisvolle eenheden, en kunt de functie van deze eenheden benoemen. ▢ Je kunt de arg…

Storm rond Nashville

Afbeelding
In de VS ondertekenden veel gelovigen een verklaring over wat zij zien als de juiste christelijke seksuele moraal. Nu ook in Nederland mensen deze Nashville-verklaring ondertekenen, ontstaat een felle discussie. Velen zijn boos en spreken over middeleeuwse denkbeelden. Lees meer over het manifest in Zes vragen over de omstreden Nashville-verklaring. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ de moraal
▢ het manifest
▢ orthodox

Leerdoel: 
▢ Ik herken relaties tussen opvattingen over seksuele moraal en de groep, gemeenschap, levensbeschouwelijke stroming en/of cultuur waartoe men behoort

Opdracht:
1. Wat is doel van het manifest?
2. Wat is de kritiek op het manifest?
3. Hoe reageren ondertekenaars op de kritiek?
4. Reageer zelf kort op verklaring, kritiek en verweer.

Als sneeuw voor de zon

Afbeelding
Voor de tweede keer binnen een maand levert onderzoek alarmerende uitkomsten op. Weteschappers ontdekten dat poolijs sneller smelt dan gedacht. Lees er meer over in het artikel Wetenschappers: 14.000 ton water per seconde in zee door smeltend ijs.


Woordenschat:
▢ de oerijslaag
▢ het broeikasgas
▢ de fossiele brandstof
▢ de kooldioxide
▢ de verzuring
▢ arctisch

Leerdoel: 
▢  BB Je beschrijft het broeikaseffect.
▢  KGT Je beschrijft de gevolgen van het broeikaseffect door de mens en voor de mens.
▢  H Je beschrijft de werking en gevolgen van het menselijk broeikaseffect voor verschillende  gebieden.  ▢ V Je waardeert de oorzaken van het menselijk broeikaseffect.
Opdracht:
1. Wat zijn de belangrijkste uitkomsten van het nieuwe ondetrzoek?
2. Wat toonde ander recent onderzoek aan?
3. Wat is hiervan het gevolg?
4. Welke belangrijke oorzaken, gevolgen en maatregelen noemt de clip?
5. Wat zijn belangrijke maatregelen in de klimaatafspraken die internationaal worden gemaakt?

Les downloaden

Goedemorgen, lekker geslapen, helemaal uitgerust?

Afbeelding
Opnieuw wijst onderzoek erop dat onze vroege schooltijden helemaal niet zo passen bij jonge breinen die pas laat aan slaap toe zijn. Lees er meer over in het artikel Aanpassing schooltijden zorgt voor beter presterende puber. In deze les leer je hoe naar slaap en schooltijden onderzoek werd gedaan en hoe je brein het beste uitrust.


Woordenschat:
▢ objectief 
▢ de meetmethode
▢ deugdelijk
▢ de chronobiologie
▢ de factor
Leerdoel: 
▢ Ik kan veranderingen in het bioritme van pubers toelichten
▢ Ik kan belangrijke factoren die slaaptijd en energie beïnvloeden toelichten

Opdracht:
Kies een van de twee onderstaande onderwerpen en presenteer die kort.
- Hoe doe je deugdelijk onderzoek naar pubers en schooltijden?
- Wat maakt je fit voor een nieuwe schooldag?
Gebruik het artikel als hoofdbron voor je presentatie.

les downloaden