Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit augustus, 2017 weergeven

Ziekte repareren - 2 -

Lees het artikel Wetenschappers ontdoen embryo van erfelijke ziekte. Beantwoord daarna de vragen.

Leerdoel: 
O Ik kan de tekst kort samenvatten
O Ik herken argumenten en kan ze mort samenvatten

Woordenschat:
ontdoen van =bevrijden van
potentie = vermogen, mogelijkheden
baanbrekend = nieuwe wegen of mogelijkheden creëren
controverse = strijd, tegenstelling


BK 2

1. Wat is het belang van deze doorbraak?

2. Waarom is nog veel onderzoek nodig?

3. Leg de uitdrukking ´voor God spelen´ uit.

4. In welke alinea vind je de kern van de tekst?

5. Bedenk twee stellingen over / bij de tekst.

GT 2

1. Geeft de inleiding (alinea 1) een goede samenvatting van de tekst?

2. Wat wordt bedoeld met stabiele resultaten (alinea 3)?

3. Wat wordt bedoeld met maakbaar in alinea 4?

4. Wat wordt bedoeld met ruimere wetgeving (alinea 5)?

5. Bedenk twee stellingen over / bij de tekst.

HV 2

1. Welke uitleg geeft de tekst van de ´knip-en-plak-techniek´ in alinea 1?

2. Welke twee alinea´s van de tekst vind je de belan…

Op z´n neutraalst - 1 -

Lees het artikel Bij de NS hoor je straks geen 'dames en heren' meer. Beantwoord daarna de vragen.
Doel:
O Ik kan de kern van het artikel kort bespreken
O Ik kan de kernzin van een alinea bepalen
O Ik kan de kern van een alinea beschrijven O Ik kan de kern van een tekst kort beschrijven
Woordenschat:
genderneutraal = neutraal t.a.v. geslacht
bij jezelf ten rade gaan = ergens goed over nadenken
communicatiebeleid = afspraken t.a.v. communicatie
woordvoerder = iemand die namens een bedrijf of organisatie spreekt bijvoorbeeld bij een bezoek van de pers

BK 1

1. Wat is de kernzin van alinea 1?
2. Wat is de kernzin van alinea 2?
3. Wat is de kern van alinea 3? 
4. Waarom kan de NS de omroepberichten op de stations niet zomaar genderneutraal maken?
5. Wat bedoelt de schrijver met ¨zijn of haar gastvrijheid¨?
GT 1 1. Waarom komt er geen verbod op dames/heren? 
2. Bedenk een synoniem of synonieme uitdrukking voor ¨zijn of haar gastvrijheid¨. 3. Wat is de kern van de bijdrage van de NS-woordvoer…

De generaals gaan weg - 2 -

Lees het artikel Waarom een standbeeld een centrale rol speelt bij rellen in Virginia. Beantwoord daarna de vragen.

Leerdoel:
O Ik kan een tekst met veel achtergrondinformatie kort samenvatten

Woordenschat:
het bolwerk = verdedigingswerk, plek waar een bepaalde opvatting wordt verdedigd
conservatieve = behoudende
nostalgisch = vol heimwee
ultieme = laatste, uiterste (hier: absolute, beste)
prominent = belangrijk de bakermat = de plaats waar iets is ontstaan

BK

1. Leg in één zin uit. Wat vertelt de tekst je over de Amerikaanse burgeroorlog? 
2. Wat deden de generaals volgens tegenstanders van de beelden? 
3. Wat deden de generaals volgens de voorstanders van de beelden? 
4. Leg het volgende citaat uit: ¨Een belangrijke reden voor de ophef is dus dat veel zuiderlingen de standbeelden niet zien als deel van het slavernijverleden¨ (alinea 9). 
GT
1. Leg in één zin uit. Wat vertelt de tekst je over de Amerikaanse burgeroorlog? 
2. Wat wordt bedoeld met de Lost Cause-mythe
3. Waarom begrijpe…

Gezaghebbende media ongekend kritisch over Trump - 2 evt. 1 -

Lees het artikel Trump als racistische roeptoeter op covers tijdschriften. Beantwoord daarna de vragen. 

Leerdoel:
O Ik kan het doel van de schrijver van de tekst benoemen

Woordenschat:
gezaghebbende = geldend als autoriteit
gerenommeerd = bekend, met een goede naam
nationalisten = mensen met een voorliefde voor het eigen volk (soms met afkeer van het vreemde
immoreel = niet juist handelen
gedrapeerd = omhangen

BK / GT / HV 1-2

1. Wat is de belangrijkste kritiek op Trump na de aanslag in Charlottesville?

2. Leg de covers met de zeilboot en de omroeper kort uit.

3. Beoordeel de  covers. Geef kort aan wat je van de vier covers vindt.

4. Vind je dat je een president met zulke symbolen mag associëren of verbinden in een politieke tekening?

5. Waar liggen volgens jou eventuele grenzen als het om dat soort tekeningen gaat?

Alles krijgt de goede naam - 1 -

Doelen:
O Ik kan de kern van het artikel Beroemde brief van Lincoln toch van zijn secretaris kort bespreken
O Ik kan de kernzin van een alinea bepalen
O Ik kan de kern van een alinea beschrijven

Woordenschat:
de bellettrie = schrijfkunst
vruchteloos = zonder resultaat
overweldigende = heel indrukwekkend
de republiek = een regeringsvorm met een president
de proclamatie = een openbare aankondiging of verklaring
linguïstisch = taalkundig
het pseudoniem = een schuilnaam
een facsimile = een replica of een kopie
fameuze = beroemde
eigenlijke = werkelijke

Lees het artikel Beroemde brief van Lincoln toch van zijn secretaris. Beantwoord daarna de vragen.
BK 1
1. Welke zin is de kern van alinea 1? 
2. Waarnaar verwijst het conflict (alinea 3)? 
3. Waarover gaat de brief van Lincoln? 
4. Werkt de techniek die ze toepassen altijd? 
5. Wat hebben J.K. Rowling en Jack the Ripper met het onderwerp te maken? 
GT 1
1. Wat vertelt de tekst over de historische waarde van de brief? 
2. Wat is het doel van het c…

De cup verzilveren - 2 -

Lees het artikel Een fantastische winst, maar hoe nu verder met het vrouwenvoetbal?

Beantwoord daarna de vragen.

Leerdoel:
O Ik herken argumenten in een tekst
O Ik kan verband leggen tussen verschillende argumenten
O Ik kan argumentatie kort samenvatten

Woordenschat:
verzilveren = benutten
profileren = onderscheiden, je eigen karakter tonen
formeren = vormen
de euforie = grote vrolijkheid
de faciliteiten = de voorzieningen

BK 2

1. Geef een ander woord voor individuen (alinea 1).

2. Wat maakt de bondscoach een goede coach, volgens Lieke Martens?

3. Welke twee impulsen zouden goed zijn voor de vrouweneredivisie (alinea 5)?


GT 2 / KB 3

1. Wat is een gevaar, volgens Wiegman (alinea 4), met welk mogelijk gevolg?

2. Volgens de tekst zijn ¨de faciliteiten voor de toppers steeds beter¨. Leg uit wat hiermee wordt bedoeld.

3. Welke vier investeringen zijn volgens de tekst belangrijk voor succesvol vrouwenvoetbal?

HV 2

1. Geef een ander woord voor nederig (laatste zin). Leg de uitspraak van de bo…

Ripoll verwerkt de aanslag - 1 en 2 -

Lees het artikel Gêne in Ripoll: ‘hun’ imam lijkt het brein achter de terreur in Catalonië. Beantwoord daarna de vragen.

Leerdoel:
O Ik kan het doel van de schrijver van de tekst benoemen

Woordenschat:
de gêne = de schaamte
naar verluidt = naar men zegt
het niet begrepen hebben op = niet graag mogen, niet vertrouwen
het trefcentrum = de ontmoetingsplaats
de geestelijke begeleiding = hulp van een geestelijke bij geloofszaken (bijv. uitleg, gebed)


BK 1-2

1. Wat heeft Ripoll te maken met de aanslag?

2. Hoe komt het dat de inwoners van Ripoll de daders goed kennen?

3. Wat bedoelt bewoner Mohammed met: ¨Een rotte tomaat in een kist kan alle andere snel bederven’’?

4. Op welke vragen geeft de schrijver vooral antwoord?


GT 1-2 / BK 3

1. Waarom vinden bewoners van Ripoll het vreemd dat het stadje terroristen heeft voortgebracht?

2. Wat bedoelt bewoner Mohammed met: ¨Ze moeten vogels in hun hoofd hebben¨?

3. Welke belangrijke informatie geven de bewoners over de imam?

4. Op welke vragen geeft …