Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit november, 2017 weergeven

Nu jij

Je hebt op www.mnmweek.nl al diverse opdrachten gemaakt. Je leest telkens een artikel uit het laatste nieuws. Daarna laat je in een opdracht zien wat je door het lezen leerde over het onderwerp. Nu jij. Voor de volgende les kies je een artikel en bedenk je er een opdracht bij. Je geeft hem op dezelfde manier vorm als op www.mnmweek.nl. Let goed op alle onderdelen. Neem de volgende les een geprinte versie mee.

Scenario´s en zorgen van robotpioniers

Lees het artikel Mens kan controle over killer robots binnen paar jaar kwijt zijn. Bekijk ook de clip bij het artikel.

Leerdoelen:
O Ik kan uitleggen wat autonome wapensystemen zijn
O Ik kan uitleggen waarom hierover wordt gediscussieerd

Woordenschat:
civiele = burgerlijke
de pionier = de baanbreker
autonoom = zelfstandig, onafhankelijk
de regulatie = de regeling
de robotica = de robottechniek en -toepassing
urgent = dringend, spoedeisend
escaleren = uitbreiden, verergeren

BK en GT
1. Wat doen de wapensystemen ´op eigen houtje´?
2. Waarom gebruikt de schrijver de uitdrukking ´de geest is uit de fles´?
3. Waartegen moet stelling worden genomen door deskundigen?

GT+ en HV
1. Wat wordt bedoeld met ´een doos van Pandora´?
2. Wat wordt bedoeld met ´een preventief moratorium´?
3. Wat wordt bedoeld met een ´openbare discussie´?

Bereid een inleiding voor op het filmpje bij het artikel (GT+ en HV). In de inleiding geef je een korte samenvatting van deelonderwerpen, zonder de kern al helemaal te v…

Excuusinflatie

Lees het artikel Alweer excuses om meetoo: ´De geloofwaardigheid neemt wat af´
Beantwoord daarna de vragen.

Leerdoel:
O Ik kan vertellen waarover de metoo-discussie gaat
O Ik kan de vragen en antwoorden van deze tekst kort samenvatten

Woordenschat:
intimideren = bang maken
de intimidatie = het intimideren
de reputatie = goede naam, faam
weloverwogen = goed overdacht
de aantijging = de beschuldiging
publicitaire = ten aanzien van bekendheid
publiciteit = openbaarheid, het maken van reclame

BK en GT Noem van elke alinea het onderwerp en de hoofdgedachte. alinea 1: Gisteren... alinea 2: Louis... alinea 3: ¨Dit... alinea 4: Eerder... alinea 5: De beslissing... alinea 6: Uiteindelijk... alinea 7: Vaak... alinea 8: Uiteindelijk... alinea 9: Herstel....
GT+ en HV 1. Welke vragen staan centraal in de tekst? 2. Maak met de woordenschat een korte samenvatting van de tekst waarin je antwoord geeft op deze vragen.

Ik, schrijfrobot

Alle media berichtten over een bijzonder literair experiment. Schrijver Ronald Giphart schreef samen met een robot een verhaal. En Giphart en de robot bleken aardig aan elkaar gewaagd.

Leerdoel:
O Ik kan de techniek beschrijven waarmee robots literair werk kunnen schrijven

BK 1-2
1. Zoek bij twee kranten of nieuwswebsites een artikel over dit nieuws. Noteer titel en bron.
2. Beoordeel welk artikel het nieuws het duidelijkst uitlegt. Motiveer je antwoord.
3. Beschrijf kort de robottechniek die is gebuikt bij het verhaal.

GT 1-2 (BK 3)
1. Zoek bij drie kranten of nieuwswebsites een artikel over dit nieuws. Noteer titel en bron.
2. Beoordeel welk artikel het nieuws het duidelijkst uitlegt. Motiveer je antwoord.
3. Beschrijf kort de robottechniek die is gebuikt bij het verhaal.

HV 1-2
1. Zoek bij vier kranten of nieuwswebsites een artikel over dit nieuws. Noteer titel en bron.
2. Beoordeel welk artikel het nieuws het duidelijkst uitlegt. Motiveer je antwoord.
3. Beschrijf kort de robottechni…