Graven in de geschiedenis

Op woensdag 5 oktober begint de kinderboekenweek. Het thema is Voor altijd jong! Leerlingen van Junior College en Tiener College doen om die reden in oktober stamboomonderzoek. De leerlingen voortgezet onderwijs kijken als voorbereiding op het stambomenproject de Verborgen verleden-aflevering over de stamboom Jochem Myjer.
BK
Lees de tekst Jouw stamboom is straks gewoon op internet te vinden. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat
geraadpleegd (raadplegen) (alinea 2)
databases (alinea 4)
platform (alinea 4)
notarissen (alinea 4)
impuls (alinea 5)

1. Wat heeft het CBG met dit nieuws te maken?

2. Op grond waarvan kiezen ze de documenten die het eerst worden gedigitaliseerd?

3. Wie maken het meest gebruik van de database?

4. Leg alinea 5 in je eigen woorden uit.

5. Wat doet een stamboomcoach?

GT
Lees de tekst De geschiedenis van de achternaam. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat
misvatting (alinea 2)
systeem (alinea 3-4)
secretariaat (alinea 5)
instanties (alinea 6)
subgroepen (alinea 7)

1. Waarom is het een misvatting te denken dat Napoleon de achternamen invoerde?

2. Wat is een eennaamsysteem?

3. Welke definitie geeft de tekst van de burgerlijke stand? Citeer en noem de alinea.

4. Hoe kwamen Franse achternamen in Nederland?

5. Welke groep achternamen kwam in Nederland vooral op een bepaalde plek voor?

HV
Lees de tekst Stamboom voor beginners. Beantwoord daarna de vragen.

woordenschat
paperassen (alinea 2)
manuscripten (alinea 8)
vergaren (alinea 8)
genealogen (alinea 9)
sectie (alinea 12)

1. Welke genealogisch waardevolle informatie bevatten bidprentjes?

2. Geef een ander woord voor het woord gaarne (alinea 7).

3. Welke kennis vereisen de oude manuscripten met stamboominformatie?

4. Waarom moet je iedere vondst nauwkeurig controleren?

5. Welke informatie biedt de afbeelding onderaan het artikel?

Populaire posts van deze blog

Tabaksindustrie aangeklaagd

NSB-kinderen wijzen op lessen uit het verleden

Wees jeself