Tabaksindustrie aangeklaagd

Leerdoelen:
▢ Ik kan argumenten noemen en toelichten
▢ Ik kan een kort betoog houden met een logische volgorde van argumenten

Woordenschat:
▢  civiele = burgerlijke
▢  de formatie = het vormen van een kabinet
▢  het stigma = het teken
▢  het strafrechtsysteem = de wijze waarop wordt rechtgesproken
▢  de publieke doeleinden = de doelen van algemeen belang

Opdracht

Bereid daarna een kort pleidooi voor namens de tabaksindustrie of de eisers in deze zaak. Zorg voor kort, kernachtig en krachtig pleidooi. Kies argumenten die het meest overtuigen. Op het bord vind je het tijdstip waarop de zaak vandaag wordt behandeld. Een aantal van jullie houdt dan zijn of haar pleidooi.