Storm in een glas frisdrank

Onlangs verscheen een nieuw Kinderen voor Kinderen-liedje van Jochem Myjer en Tjeerd Oosterhuis. Onderwerp: het lekkere van vet vakantievoedsel. Op sociale media ontstond kort de discussie of de inhoud van het liedje wel zo verstandig is. Lees meer over de reacties en tegenreacties in het artikel Jochem Myjer over kritiek op ‘ongezond’ kinderliedje: ‘Dit is typisch Nederlands gezeik’

Woordenschat
▢ snedige
▢ de ophef
▢ geopperde
▢ de criticaster
▢ educatieve
▢ gewraakte
▢ een strak regime

Leerdoel
▢ Ik kan met behulp van de inhoud de aanleiding voor een tekst afleiden
▢ Ik kan de hoofdgedachte van een tekst in enkele woorden samenvatten
▢ Ik kan reacties in een tekst in enkele woorden samenvatten

Opdracht
Beantwoord de vragen. Verwerk de woorden van de woordenschat in je antwoorden.
1. Wat is de aanleiding voor het artikel?
2. Wat is de hoofdgedachte van het artikel?
3. Geef de verschillende reacties op de kritiek in enkele woorden weer. Schrijf bij elke reactie van wie hij afkomstig is.
4. Wat is de nieuwswaarde van het artikel?