Zorgelijke Duitse cijfers over discriminatie en racisme

Woordenschat:
sentimenten (alinea 3)
bagatellisering (bagatelliseren) (alinea 3)
specifieke (alinea 4)
potentiële (alinea 5)
peilingen (alinea 5)


BK
1. Hoe is het onderzoek gedaan volgens alinea 1?

2. Waarom zijn de uitkomsten volgens alinea 2 opvallend?

3. Waarom komt de politieke partij AfD ter sprake (alinea 5)?

4. Wat vinden de onderzoekers zorgelijk (alinea 6)?

5. Wat hebben brandstichtingen te maken met de laatste alinea?

GT
1. Over welke twee onderwerpen gaat alinea 2?
(1) ...
(2) ...

2. Verklaar het kopje Vluchtelingen.

3. Waarover ging het onderzoek oorspronkelijk (vanaf 2002) volgens alinea 3?

4. Welke voorbeelden van racisme, antisemitisme en nazisme noemt alinea 3?

5. Welke twee groepen noemt de laatste alinea?
(1) ...
(2) ...

HV
1. Welke twee grote toenames ziet het onderzoek volgens alinea 2?

2. Wat is de reden voor het onderzoek (alinea 3)?

3.Wat wordt bedoeld met ¨bagatellisering van het nazi-verleden¨ (alinea 3)?

4. Is het verwachte percentage van 14% AfD-stemmers realistisch (alinea 5)?

5. Waarom zijn vragen over moslims, Roma en homo´s toegevoegd (alinea 4)?