´Parijs´ in rook op? Nee.

Lees het artikel en bekijk de clip China van vieze vervuiler naar vooruitstrevende voorloper

Beantwoord daarna de vragen.

BK
- Bedenk vijf alternatieve titels voor het artikel.
- Zorg dat een van de titels figuurlijk taalgebruik bevat.

GT
- Bedenk vijf alternatieve titels voor het artikel.
- Zorg dat drie van de titels figuurlijk taalgebruik bevatten.

HV
- Zoek vijf andere bronnen die hetzelfde nieuws brachten.
- Noteer de titels en bespreek ze kort. Ga daarbij na in hoeverre de titels figuurlijk taalgebruik bevatten.
- Bespreek het (figuurlijk) taalgebruik in de titel China van vieze vervuiler naar vooruitstrevende voorloper

Noteer je antwoorden op papier en neem het blad mee naar de eerstvolgende les.

Woordenschat
ouderwetse- / innovatieve economie
aan den lijve ondervinden (fig.)
de weg vrijmaken (fig.)
handelsoorlog
staatssteun
asymmetrische handelsrelatie (hv)

Leerdoelen
O Ik kan de motivatie van China vóór- en van de V.S. tegen het klimaatakkoord toelichten
O Ik herken figuurlijk taalgebruik en kan het bespreken en beoordelen