Scheuren in het regime

Leerdoel:
▢ Ik kan voorspellen & voorkennis activeren bij het lezen van een tekst
▢ Ik kan onduidelijkheden ophelderen bij het lezen van een tekst

Woordenschat:
▢ scanderen = collectief (lettergreep voor lettergreep) uitroepen
▢ de middenklasse = de stand tussen hoog en laag
▢ de arbeidersklasse = de stand van de arbeiders
▢ de ideologie = de denkbeelden van een stelsel
▢ het orgaan = een instrument van een organisatie

Bij het schrijven van een tekst geef je altijd antwoord op 5 w-vragen en 1 h-vraag.
Je kunt een tekst samenvatten door op deze zes vragen antwoord te geven.Opdracht BK, GT en HV
1. Noteer kort wat je weet over Iran.
2. Wissel uit met een ander. Vul jouw informatie met nieuwe informatie aan.
3. Bekijk de tekst Iran, was dat niet het land waar burgers hun kritiek voor zich hielden? Kijk alleen naar titel, kopjes en afbeeldingen. Noteer zo nauwkeurig waar de tekst waarschijnlijk over gaat.
Lees daarna de tekst.
4. Beschrijf kort waar/wanneer je de strategieën voorspellen en voorkennis hebt ingezet.
5. Beantwoord de 5 w-vragen en de h-vraag.
6. Noteer je vragen (onduidelijkheden) over de tekst.
Populaire posts van deze blog

Tabaksindustrie aangeklaagd

NSB-kinderen wijzen op lessen uit het verleden

Wees jeself