De cup verzilveren - 2 -

Lees het artikel Een fantastische winst, maar hoe nu verder met het vrouwenvoetbal?

Beantwoord daarna de vragen.

Leerdoel:
O Ik herken argumenten in een tekst
O Ik kan verband leggen tussen verschillende argumenten
O Ik kan argumentatie kort samenvatten

Woordenschat:
verzilveren = benutten
profileren = onderscheiden, je eigen karakter tonen
formeren = vormen
de euforie = grote vrolijkheid
de faciliteiten = de voorzieningen

BK 2

1. Geef een ander woord voor individuen (alinea 1).

2. Wat maakt de bondscoach een goede coach, volgens Lieke Martens?

3. Welke twee impulsen zouden goed zijn voor de vrouweneredivisie (alinea 5)?


GT 2 / KB 3

1. Wat is een gevaar, volgens Wiegman (alinea 4), met welk mogelijk gevolg?

2. Volgens de tekst zijn ¨de faciliteiten voor de toppers steeds beter¨. Leg uit wat hiermee wordt bedoeld.

3. Welke vier investeringen zijn volgens de tekst belangrijk voor succesvol vrouwenvoetbal?

HV 2

1. Geef een ander woord voor nederig (laatste zin). Leg de uitspraak van de bondscoach kort uit.

2. Welke vier investeringen zijn volgens de tekst belangrijk voor succesvol vrouwenvoetbal?

3. Beoordeel het advies dat de mensen in de tekst geven. Vind jij het ook de belangrijkste succesfactoren? Of zou men het anders moeten aanpakken?