Nederland voert debat over kalifaatkinderen

Met de terugkeer van twee kinderen van omgekomen IS-ouders is er een nog heftiger debat over waar Nederland goed aan doet. In februari 2018 schreven de kranten over de visie van NSB-kinderen. Ze spraken uit eigen ervaring. Lees hun overwegingen in het artikel NSB-kinderen: Maak niet dezelfde fout met kalifaatkinderen.


Woordenschat
▢  de fascist
▢  potentiële
▢  de propaganda
▢  ideologisch
▢  indoctrineren

Leerdoelen
▢ Ik vat de argumentatie kort samen

Opdracht
1. Waarom is de terugkeer van de kinderen een dilemma voor de politiek?
2. Hoe gingen veel NSB-kinderen om met het verleden van hun ouders?
3. Hoe verliep de heropvoeding van deze kinderen?
4. Wat waren de negatieve gevolgen van de behandeling van NSB-kinderen?
5. Waarom zijn NSB-kinderen vóór terugkeer van de kalifaatkinderen?
6. Wat vind jij van de oproep van de NSB-kinderen?
7. In het artikel komen verschillende mensen aan het woord. Wat zeggen zij over de volgende vragen?
7a. Wat moet Nederland na terugkeer van deze kinderen doen?
7b. Waarom is de angst van de politiek ongegrond?
7c. Waarom treedt de politiek de grondwet met voeten?
8. Welke keuze zou jij maken als het gaat om de kalifaatkinderen?