Hoe dicht je open grenzen?

Vracht in de haven van Antwerpen
In Engeland is geschokt gereageerd op 39 dodelijke slachtoffers in een container uit Zeebrugge. De vondst zet de discussie weer op scherp over hoeveel ruimte de open binnengrenzen in de EU bieden aan mensensmokkelaars. Terwijl Engeland zo snel mogelijk probeert de slachtoffers te identificeren vragen velen zichzelf af of de grenscontroles niet kunnen worden verbeterd. Lees meer over deze grenscontroles in het artikel Waarom werden slachtoffers van tragedie met koelwagen niet eerder opgemerkt?

Woordenschat
▢ de binnengrens
▢ de ademsensor
▢ de controlemeting
▢ de trailer
▢ de marechaussee

Leerdoel
▢ Ik kan vormen van grenscontrole bespreken

Opdracht
1. Welke manieren hebben de havens om containers te controleren?
2.Wat is het probleem met koelcontainers?
3. Hoe streng zijn de controles in de EU volgens het artikel?
4. Waartoe dient het zegel op containers?
5.Waaruit bestaat een zogenaamde administratieve controle?
6. Waarom zijn grenscontroles huiverig om de lading te openen?
7.Wanneer wordt een lading wel diepgaand onderzocht?
8.Wat wordt bedoeld met de transportketen (alinea 6 en 7)?
9. Wat bedoelt het artikel met open grenzen?
10. Waar wijst het artikel ergens op mogelijke verbeteringen in de grenscontroles? Bespreek ze kort.