Pandemie zorgt voor een taalpiek


In tijden van crises verlevendigt de taal. Lees in het artikel Coronavocabulaire: 'Veel eendagsvliegen, maar anderhalvemetersamenleving blijft' hoe het aantal nieuwe woorden in het Nederlands enorm toeneemt.

Leerdoel 
▢ Ik kan uitleggen hoe in crises als de corona-pandemie nieuwe woorden ontstaan en een deel tot onze woordenschat blijft behoren 

Opdrachten

A Vragen
1. Waarom gebruiken we portmanteauwoorden (alinea 3)?
2. Wat wordt bedoeld met de metaforiek van medische woorden (alinea 6-7)?
3. Wat maakt dat veel nieuwe woorden vaak eendagsvliegen blijken te zijn?
4. Wat wordt bedoeld met doorzichtige woorden (alinea 11)?
5. Anderhalvemetersamenleving maakt grote kans om in de Van Dale terecht te komen. Kies uit het coronawoordenboek vier andere woorden waarvan je denkt dat ze zullen blijven. Leg bij elk van de vier uit waarom je dat denkt.
6. Welke kenmerken van de Nederlandse taal worden in de tekst genoemd?
7. Verklaar waarom juist in tijden van crises veel nieuwe woorden ontstaan.

B Taalrijke tijden
Ook andere oorzaken dan een pandemie kunnen zorgen voor een verlevendiging van de taal. Zoek twee voorbeelden uit het verre of recente verleden op waarin in Nederland veel nieuwe woorden ontstonden. Bespreek in totaal minstens vijf woorden die toen ontstonden. 

C Woorden lenen
Eigenlijk kent elke taal ook wel woorden die uit andere talen zijn overgenomen, zogenaamde leenwoorden. Geef vijf voorbeelden van veelgebruikte leenwoorden in de Nederlandse taal. Als je bij opdracht B al gebruik hebt gemaakt van leenwoorden, bedenk dan nog vijf andere leenwoorden.