Vier kerstdagen

Lees het artikel Geschiedenis van tweede kerstdag. Maak daarna de opdracht.

Woordenschat:
▢ het Joelfeest
▢ het Midwinterfeest
▢ de benaming
▢ Boxing Day
▢ religieus

Leerdoel:
▢ Ik kan het ontstaan van kerstmis uitleggen

Opdracht:
Verdeel een blad in vier delen.
Nummer de delen van 1 t/m 4.
Noteer de informatie over de oorspronkelijke vier kerstdagen bij de nummers 1 t/m 4.