Vier kerstdagen

In Nederland kennen we een eerste en tweede kerstdag, Engelsen kennen weer een 'Boxing day'. Hoe zijn deze dagen ontstaan? Lees over hun herkomst in het artikel Geschiedenis van tweede kerstdag.

Woordenschat
▢ het Joelfeest
▢ het Midwinterfeest
▢ de benaming
▢ Boxing Day
▢ religieus

Leerdoel
▢ Ik kan het herkomst van de kerstdagen uitleggen

Opdracht
1. Verdeel een blad in vier delen.
2. Nummer de delen van 1 t/m 4.
3. Noteer de informatie over de oorspronkelijke vier kerstdagen bij de nummers 1 t/m 4.