Elke maand weer net (of veel) te weinig


NIBUD, de organisatie die voorlichting geeft over budgetteren, deed onderzoek naar het budget van jongeren. De uitkomst: jongeren overschrijden gemakkelijk hun budget.

Bron
Reformatorisch Dagblad Scholier is rijker, maar zit toch krap bij kas

Woordenschat
de levensstandaard - het budget - het kasboekje - het percentage - ter illustratie - de respondent - essentieel - budgetteren - faciliteren - propageren - het bestedingspatroon - financiële opvoeding

Leerdoel
Ik kan de belangrijkste onderzoeksuitkomsten in de tekst noemen.

Opdracht 1 - Journaaltekst
Je krijgt in het journaal één minuut om het nieuws over het onderzoek toe te lichten. Schrijf een samenhangende spreektekst waarin je de belangrijkste onderzoeksuitkomsten benoemt.

Opdracht 2 - Infographic
Maak een infographic die de inhoud van de tekst/video laat zien. Bekijk eerst online een aantal voorbeelden. Let goed op het samenspel van tekst (info) en beeld (graphic).

Opdracht 3 - Placematsamenvatting
Je vormt een viertal en deelt een A4 in vier stukken. Laat in het midden van het A4 een vijfde vak vrij. In de vier vakken vatten jullie kort de inhoud van een bron samen. Daarna maken jullie in het vijfde vak een gezamenlijke samenvatting.