Op zoek naar een gezicht


Nog steeds zijn er stoffelijke resten van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, van wie we niet weten wie het zijn. Onderzoekers spannen zich in om hun identiteit te achterhalen. In dit portret van een aantal onderzoekers en hun werk leer je hoe identificatie in zijn werk gaat.

Bron
De Volkskrant De tijd dringt: speuren naar de identiteit van onbekende WO II-slachtoffers

Woordenschat
het arsenaal - de sectie - de gefusilleerden - het verwantschapsonderzoek - het biologisch profiel - het documentatiecentrum - de collaborateur

Leerdoel
Ik kan uitleggen hoe onderzoekers de identiteit van gesneuvelden onderzoeken.

Opdracht 1 - Experts
Je vormt met drie andere leerlingen een groep. Je leest allemaal de tekst door en verdeelt hem daarna in vier stukken. Iedereen leest vervolgens zijn/haar deel zeer nauwkeurig en zorgt dat hij/zij expert wordt. Daarna bespreken de experts een voor een hun tekstdeel. Samen maak je met de vier deelsamenvattingen een goede samenvatting van de tekst van enkele zinnen.

Opdracht 2 - Poster
Ontwerp een poster waarmee je de kennis over het onderwerp in de tekst goed samenvat. Geef de poster zo vorm dat hij in het klaslokaal zou kunnen worden gehangen en zou kunnen worden geraadpleegd door iemand die informatie zoekt over het onderwerp. Denk goed na over de indeling van de poster. Bekijk online een aantal voorbeelden van informatieve posters.

Opdracht 3 - Ready made
Schrijf een ready made. Dat is een gedicht dat je maakt uit een kant-en-klare tekst. Je kiest hiervoor een gedeelte uit de tekst en je deelt de zinnen zo op dat er een gedicht ontstaat. Bekijk online een aantal voorbeelden van ready mades.