Park in zee

Lees het artikel Bouw windmolenpark op zee van start, met turbines hoger dan de Euromast. Maak daarna de opdracht.

Woordenschat:
▢ de turbine
▢ het rotorblad
▢ de kostenreductie
▢ de megawatt
▢ de schaalvergroting

Leerdoel: 
▢ Ik kan een tekst samenvatten in een infographic

Opdracht:
Vat de tekst samen in een infographic.

antwoordenblad volgt