Een EU-strategie voor China

Europa heeft meer zorgen dan alleen de slepende Brexit. China is een geweldig opkomende economie, die overal in Europa ingangen zoekt. De EU bezint zich op een goede strategie tegenover China. Lees het artikel China is belangrijker dan Brexit.

Woordenschat: 
▢ de industriepolitiek
▢ de markttoegang
▢ de privatisering
▢ de Nieuwe Zijderoute

Leerdoel: 
▢ Ik kan de kern van een tekst samenvatten in een schema of een infographic

Opdracht:

1. Leg uit wat de woordenvan de woordenschat betekenen binnen deze tekst
2. Maak een infographic over de kern van de tekst