@ichbinsophiescholl


Net als eerder werd gedaan met het leven van Anne Frank worden nu belangrijke momenten uit het leven van de Duitse verzetsstrijdster Sophie Scholl op Instagram verteld. De makers hopen vooral jongeren bewust te maken van haar rol in het verzet.


Bron
NOS 
Duitse verzetsstrijdster Sophie Scholl leeft voort op Instagram

Woordenschat
uithangbord - pamfletten - guillotine - opkomend rechts

Leerdoel
Ik kan kort beschrijven welke rol Sophie Scholl speelde in het verzet tegen nazi-Duitsland.

Opdracht 1 - Verhalen van Sophie
Bekijk en beoordeel een of meer verhalen van Sophie Scholl op Instagram. Wat spreekt je wel of niet aan in deze manier van de geschiedenis vertellen aan jongeren?

Opdracht 2 - Mindmap
Teken en beschrijf het leven van Sophie Scholl.

Opdracht 3 - Sophie Scholl
Vertel in een eigen video wat je te weten bent gekomen over Sophie Scholl. Richt je video op een publiek dat weinig of niets weet over haar. Maak in je verhaal gebruik van de 5w1h-vragen: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe.