Made in Holland


Aziƫ is niet langer de aangewezen plek waar Europa graag kleding laat maken. Steeds meer modebedrijven zoeken het voor de productie dichterbij huis, maar waarom?

Bron
NOS Groeiend aantal modebedrijven wil weg van 'race to bottom' in China

Woordenschat
lokaal - modebranche - prototypes - rendabel

Leerdoel
Ik kan uitleggen waarom modebedrijven kleding graag dichtbij laten produceren.

Opdracht 1 - Mindmap 
Lees alleen de titel en schrijf de voorkennis op waar de titel je aan doet denken. Lees daarna de tekst en combineer de opgeschreven voorkennis en wat je leert uit het artikel in een mindmap. Probeer het onderwerp zo duidelijk mogelijk in beeld te brengen met korte teksten en tekeningen en symbolen.

Opdracht 2 - Oorzaak en gevolg
Noteer op een A4 de verschillende oorzaken en gevolgen die in het artikel worden genoemd. Benoem elke oorzaak en elk gevolg met een of meer woorden. Maar houd de beschrijving zo kort mogelijk. Wissel na het maken van het schema je werk uit met een klasgenoot. Noteer feedback op het blad van de ander en bespreek daarna de feedback met elkaar.

Opdracht 3 - Audiosamenvatting
Vat direct na het lezen van het artikel kort de kern samen. Doe dat door een audio-opname op je telefoon (of device) te maken. Wissel na het maken van de opname telefoons (devices) uit met een klasgenoot. Beluister de opname van elkaar en bespreek daarna wat goed aan bod kwam in de opname en wat de ander zou kunnen worden aangevuld.