Onderbroeken begraven


Het lijkt een raar lolletje. Maar het heeft een heel serieuze bedoeleing. Waarom worden wereldwijd onderbroeken onder de grond gestopt?


Woordenschat
campagne - cellulose - microben - pilot - educatieve

Leerdoel
Ik kan de aanleiding voor het initiatief toelichten.

Opdracht 1 - Mindmap
Lees de tekst en vat alle informatie kort en duidelijk samen in de vorm van een combinatie van tekeningen en tekst. Zet het centrale onderwerp in het midden. Bekijk eventueel online voorbeelden voor de vormgeving van je mindmap. 

Opdracht 2 - Cartoon
Maak in de vorm van een cartoon de reden voor het initiatief duidelijk. Geef informatie in de vorm van je tekening en door een onderschrift te gebruiken. Bekijk in online voorbeelden hoe je de cartoon kunt vormgeven.

Opdracht 3 - One minute paper
Lees de tekst en noteer daarna in één minuut wat je weet over het onderwerp. Bespreek en vergelijk daarna met een klasgenoot en vul je one minute paper waar nodig aan.