Kritiek op Instagram Kids


Een versie van Instagram voor kinderen wordt met gemengde gevoelens ontvangen. Moederbedrijf Facebook krijgt veel kritiek.


Bron
RTL Nieuws 
Plan voor kinderversie Instagram ligt onder vuur: 'Schadelijk voor kinderen'

Woordenschat
onder vuur liggen - openbare aanklager - mentale - intimidatie - privacywetten -

Leerdoel
Ik kan verschillende standpunten ten aanzien van de app bespreken.

Opdracht 1 - Argumentenschema
Bereid je voor op een gesprek in de klas over argumenten voor en tegen deze app. Het doel van het gesprek is niet elkaar te overtuigen, maar samen te bedenken hoe je mogelijk naar deze app kunt kijken. Maak ter voorbereiding op het gesprek na het lezen van de tekst een tabel van 5 x 5 vakken. Zet de voor jou belangrijkste argumenten in het midden, zet de andere meer buiten het midden. Omcirkel tijdens het gesprek de argumenten in je schema zodra ze ter sprake komen. Vul argumenten die nog niet in je schema staan in lege vakken in als ze worden genoemd in het gesprek.

Opdracht 2 - Betoog
Schrijf een kort betoog over het nieuws. Doe dat door achtereenvolgens een stelling, argumenten voor jouw stelling, argumenten tegen en jouw weerlegging te beschrijven. Gebruik minimaal twee argumenten voor en twee argumenten tegen de stelling. Sluit je betoog af met een overtuigend slotargument.

Opdracht 3 - Persoonlijke reactie
Geef een persoonlijke reactie op het nieuws. Dat kan bijvoorbeeld door een post, een interview met jezelf met enkele vragen of een korte vlog.