Scholen weer volledig open: een besluit met haken en ogen

Vanaf 31 mei mogen alle middelbare scholen weer volledig open. Op 7 juni moeten ze geopend zijn. Het nieuws leidt tot blijdschap en opluchting, maar sommigen zien ook praktische bezwaren en risico's.


Bron


AD Middelbare scholen mogen weer helemaal open

Woordenschat

achterban - regime

Opdracht 1 - Infographic

Vat het nieuws in de tekst samen in een infographic. Zorg dat lezers van de infographic in één oogopslag een indruk krijgen van de belangrijkste feiten. Bekijk eerst online een aantal voorbeelden. 

Opdracht 2 - Reactie

Reageer in een tekst van 3-4 alinea's op de argumenten voor/tegen de opening van de scholen. Geef ook je eigen mening in deze tekst. Bedenk een pakkende titel die meteen de aandacht trekt. Bekijk eerst online voorbeelden van lezersreacties en ingezonden brieven.

Opdracht 3 - Stiftgedicht of ready made

Reageer op het nieuws door een stiftgedicht of ready made te maken. Bij de eerste vorm van dichten lak je digitaal bijna de gehele tekst weg met een kleur. Je laat een paar woorden staan, die een slogan of dichtregel vormen. Bij een ready made kies je een aantal opeenvolgende zinsdelen in de tekst en geef je ze door de regels anders af te breken de vorm van een gedicht.