Weer gladiatoren over de vloer in Colosseum?


Italië gaat opnieuw stevig investeren in het herstel van het Colosseum in Rome. De vloer keert terug in de oude arena.

Bron
ingewijd - in zijn oude luister herstellen - demonteerbaar - rotatiesysteem 

Leerdoel
Ik kan toelichten hoe Rome het Colosseum wil renoveren.

Opdracht 1 - Vlog
Maak een vlog waarin je vertelt over de vroegere functie van het Colosseum en vertelt wat de renovatie kan betekenen voor de ervaring van toeristen.

Opdracht 2 - Colosseumquiz
Vat wat je al wist en wat je te weten bent gekomen over geschiedenis en renovatie van het Colosseum samen in een quiz van tien uitdagende meerkeuzevragen. Wissel de quiz daarna uit met een klasgenoot en laat hem of haar de quiz beantwoorden en van feedback vooorzien.

Opdracht 3 - Mindmap
Vat wat je al wist en wat je te weten bent gekomen over geschiedenis en renovatie van het Colosseum samen in een mindmap. Zet het onderwerp in het midden en noteer daar omheen informatie over belangrijke deelonderwerpen. Combineer doordacht tekst en tekeningen. Zorg dat de mindmap in één oogopslag een duidelijk beeld geeft van de geschiedenis en renovatieplannen.