Historisch wapenverdrag onder vuur

Lees het artikel Rusland noemt terugtrekking VS uit kernwapenakkoord 'zeer gevaarlijk' en bekijk de clip Waarom Trump van historisch verdrag af wil. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ de wapenwedloop
▢ nucleair
▢ de raketonderschepper
▢ de kruisraket
▢ het bereik

Leerdoel: 
▢ Ik kan bespreken hoe de VS en Rusland hun wapenwedloop beĆ«indigden

Opdracht:
1. Waarom werd het verdrag in 1987 gesloten?
2. Waarom wordt het verdrag historisch genoemd?
3. Om welke reden zegt Trump zich terug te trekken?
4. Welke andere ontwikkeling speelt mogelijk ook een rol?
5. Wat zien andere landen als het grote gevaar van Amerikaanse terugtrekking uit het verdrag?

antwoordenblad