Een handelsroute op de bodem van de zee

Lees de artikelen Archeologen ontdekken bijna zestig scheepswrakken in Griekse wateren en Archeologen vinden 58 scheepswrakken, 'een schitterende vondst' Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ maagdelijk
▢ het zeekerkhof
▢ de antiquiteiten
▢ de concentratie
▢ de archipel

Leerdoel: 
▢ Ik kan bespreken wat we leren van archeologische vondsten in zee

Opdracht:
1. Waarom bevatten deze scheepswrakken nog zoveel voorwerpen?
2. Welk synoniem gebruikt de tekst voor het woord maagdelijk (alinea 3)?
3. Waardoor neemt het aantal ontdekkingen onderzee toe?
4. De gevonden boten hebben schade, maar zijn voor een deel ook heel goed bewaard gebleven. Leg uit hoe schade is ontstaan en hoe conservering plaatsvond.
5. Hoe helpen de schepen om oude vaarroutes in kaart te brengen?
6. Wat vertellen de vondsten behalve de vroegere vaarroutes nog méér?
7. Wat is de vermoedelijke oorzaak voor het vergaan van de schepen?

antwoordenblad