Tekenen voor een pardon

Tim Hofman zette het lot van naar Nederland gevluchte en al helemaal ingeburgderde kinderen op de agenda. Ze zijn nog niet zeker van een permanente verblijfsvergunning. De kans dat ze Nederland moeten verlaten bestaat nog steeds. Hun ouders zijn betrokken in een lange procedure om te mogen blijven in Nederland. Tim Hofman vroeg om een ´pardon´ voor deze kinderen en hun ouders. Hij zette een petitie op het internet die al snel door duizenden Nederland was ondertekend. Lees meer over het kinderpardon

Woordenschat: 
▢ het akkoord
▢ procederen
▢ het wisselgeld
▢ de coalitie
▢ urgentie

Leerdoel:
BB
KGT
H
V

Opdracht:
1. Wat bedoelen we met het begrip kinderpardon?
2. Leg het begrip procederen uit in verband met dit onderwerp?
3. Wat bedoelen we met de uitdrukking wisselgeld?
4. Welke afspraken heeft de regering gemaakt over het kinderpardon?
5. Hoe denkt Tim Hofman over zijn rol in de totstandkoming van het kinderpardon?