2021, het jaar van (héél véél) deep fakes?


Met Kerstmis zond de Engelse zender Channel 4, gelijktijdig met de échte, een getructe kersttoespraak van de Britse koningin uit. Maar een deel van de Britten kon lachen om deze, grappende en dansende koningin, veel anderen waren boos omdat ze het smakeloos en gevaarlijk vonden. Channel 4 gaf als motivatie dat ze hiermee wilden wijzen op de gevaren van deep fake technologie. Het is wat we in de toekomst vaker zullen zien: we kunnen niet van echt te onderscheiden uitspraken produceren van wie je maar wilt. 

Bron
De Volkskrant De deepfakes komen binnen ieders handbereik (en lijken steeds echter)

Woordenschat
de kunstmatige intelligentie - synthetische media - het koepelbegrip - authentiek - statisch - laagdrempelig

Leerdoel
Ik kan de standpunten over deep fake in de tekst samenvatten

Opdracht 1 - Verslaggever
Treed op als verslaggever. Bespreek het onderwerp kort voor de klas. Geef een gedetailleerd, levendig verslag van de feiten en onduidelijkheden.

Opdracht 2 - Waarderen
Vat de tekst/video samen door een overzicht te maken van waarden die in het spel zijn. Vanuit welke waarden willen de personen in de tekst/video veranderingen teweegbrengen? Welke waarden komen overeen en welke zijn strijdig met elkaar?

Opdracht 3 - Column schrijven
In een column wordt vaak bij de actualiteit op een grappige manier een andere invalshoek gepresenteerd. Schrijf (met een of meer klasgenoten) zo´n column over het nieuws in de tekst. Bekijk online een aantal voorbeelden van columns.