Het virus muteert


Door de snelle verspreiding van de Britse variant van covid is er grote voorzichtigheid om niet in Nederland ook te maken te krijgen met een nieuwe dominante variant.


Bron
NOS
Britse, Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse variant: welke mutaties zijn er eigenlijk?

Woordenschat
muteren - de genetische code - de afweerreactie - de antistof - dominant - de efficiëntie - de receptor - de surveillance - de immuunreactie

Leerdoel
Ik kan uitleggen wat de tekst over muteren vertelt.

Opdracht 1 - Experts
Je vormt met drie andere leerlingen een groep. Je leest allemaal de tekst door en verdeelt hem daarna in vier stukken. Iedereen leest vervolgens zijn/haar deel zeer nauwkeurig en zorgt dat hij/zij expert wordt. Daarna bespreken de experts een voor een hun tekstdeel. Samen maak je met de vier deelsamenvattingen een goede samenvatting van de tekst van enkele zinnen.

Opdracht 2 - Mindmap
Maak een mindmap over de inhoud van de tekst/video. Bekijk eerst online een aantal voorbeelden. Houd goed rekening met de kenmerken van een mindmap (tekst, beeld, kleuren, verbanden).

Opdracht 3 - 
Fake news
Bedenk drie tot vijf mogelijke vormen van fakenews die zouden kunnen ontstaan bij het nieuws in de tekst/video. Licht kort toe waarom de kans reëel is dat dat fakenews zou worden geloofd door het publiek.